ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

2020-12-15

 

Збірник є друкованим засобом масової інформації, що висвітлює сучасні питання та проблеми права та юриспруденції.

 Діяльність збірнику регламентується законодавством України, діючими Державними стандартами у галузі бібліотекознавства та видавничої справи.

Збірник видається у традиційному друкованому вигляді, електронна версія збірнику зберігається на офіційному сайті Збірника та на порталі «Наукова періодика» на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

З 2018 року статтям, що публікуються у науковій збірці, присвоюються номера DOI. Ви можете знайти наукову зібрку у переліку членських організацій на сайті агентства з префіксом DOI 10.18524/2413-9998 за посиланням: https://www.crossref.org/

Індексація наукометричними базами даних: 
Index Copernicus

Індексація іншими базами даних: 
Google Scholar
Scientific Periodicals in National Library of Ukraine Vernadsky
Scientific Periodicals of Ukraine
Ulrich's Periodicals Directory
WorldCat
Citefactor
eLIBRARY.RU

 

За додатковою інформацією звертатися:
Головний редактор – доктор юридичних наук, професор Миколенко Олександр Іванович (mikodeli@rambler.ru, тел. 067 980 77 86)

Відповідальний секретар – кандидат юридичних наук, доцент Ільєва Наталія Василівна (nvh2@i.ua,  nvh2@list.ru тел. 067 724 31 31, 048 702 31 31)

Електронна адреса журналу - pd-onu@mail.ua
Сайт наукового журналу – pd.onu.edu.ua
ISSN 2411-2054
DOI 10.18524/2411-2054