DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.31.143448

ПРОБЛЕМИ ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ СУДДІ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ

О. І. Миколенко

Анотація


В статті розкриваються проблеми, які виникають у учасників кваліфікаційного оцінювання для підтвердження відповідності судді займаній посаді при оскарженні рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Дається критичний аналіз положень чинного законодавства України та пропонуються ймовірні шляхи вирішення існуючих проблем.

Ключові слова


кваліфікаційне оцінювання; порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання; кваліфікаційне оцінювання для підтвердження відповідності судді займаній посаді; Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 // Відомості Верховної Ради. – 2016. – № 31. – Ст. 545.

Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідальності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затверджене рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 03.11.2016. – Режим доступу: https://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/poriadok_ta_metod.pdf. – Назва з екрана.

Рішення від 21.06.2018 р. Верховного Суду у складі суддів Касаційного адміністративного суду у справі № 9901/589/18 щодо визнання протиправним і нечинним рішення ВККС від 26 квітня 2018 р.

Порядок проведення іспиту та методика встановлення його результатів у процедурі кваліфікаційного оцінювання, затверджений рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 04.11.2016 р. № 144/зп-16. – Режим доступу: https://vkksu.gov. ua/userfiles/doc/poriadok_ispitu.pdf. – Назва з екрана.

Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 29.01.2018 р. за № 7/зп18. – Режим доступу: https://vkksu.gov.ua. – Назва з екрана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.