Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 31 (2018) «М’ЯКЕ ПРАВО» У МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ: ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ ТА ФУНКЦІЇ Анотація   PDF
О. О. Нігреєва
 
№ 29 (2018) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАПРЯМОК У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ЧЕРЕЗ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЇЇ ЛІДЕРІВ У XXI СТОЛІТТІ Анотація   PDF
В. А. Соколова
 
№ 19 (2015) ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМ ПРАВА ВІЙНИ ЯК ОБ’ЄКТУ ГЛОБАЛЬНИХ ПРАВ В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ Анотація   PDF   PDF (English)
А. В. Ковбан
 
№ 29 (2018) ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ У КОМПЕТЕНЦІЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
О. В. Прієшкіна, А. С. Кривошликова
 
№ 32 (2018) ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД САЙТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ Анотація   PDF
Н. Г. Іванова, Т. В. Пахалкова-Соіч
 
№ 19 (2015) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ПОМИЛКИ У ОБСТАВИНІ, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ Анотація   PDF   PDF (English)
Б. М. Орловський
 
№ 30 (2018) АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ Анотація   PDF
І. В. Іщенко
 
№ 30 (2018) АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
А. П. Пєров
 
№ 19 (2015) АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Анотація   PDF   PDF (English)
А. В. Максименко
 
№ 30 (2018) АКСІОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ФУНКЦІЙ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ Анотація   PDF
А. Ю. Бойчук
 
№ 30 (2018) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗУМІННЯ ВИБОРЧИХ СПОРІВ Анотація   PDF
В. А. Стукаленко
 
№ 29 (2018) АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «НЕЗАКОННЕ ВВЕЗЕННЯ МІГРАНТІВ» Анотація   PDF (Русский)
В. І. Палько
 
№ 19 (2015) АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПОЛЬСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ ВІДНОСИН НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ Анотація   PDF (Русский)   PDF (English)
О. М. Шевченко
 
№ 19 (2015) ВЗАЄМОДІЯ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВІЗУАЛЬНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ Анотація   PDF   PDF (English)
Д. В. Назаренко
 
№ 31 (2018) ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ІНОЗЕМНИХ АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ Анотація   PDF
О. В. Коч
 
№ 32 (2018) ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ АРБІТРАЖІВ: НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА СУДОВА ПРАКТИКА Анотація   PDF
М. А. Тетерук
 
№ 32 (2018) ВИКОНАННЯ БАТЬКАМИ ОБОВ’ЯЗКУ З УТРИМАННЯ ПОВНОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ, ЯКА ПРОДОВЖУЄ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
В. І. Труба
 
№ 30 (2018) ВИТОКИ СУЧАСНОЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ Анотація   PDF
А. В. Ковбан
 
№ 19 (2015) ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ НА РОЗВИТОК КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ XX СТ. Анотація   PDF   PDF (English)
Н. К. Колібабчук
 
№ 29 (2018) ГЛАСНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЗАКОННОГО ТА СПРАВЕДЛИВОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. В. Грицюк, М. В. Лабадзе
 
№ 30 (2018) ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА, ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ МІГРАЦІЇ: СПІВВІДНОШЕННЯ ТА СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
М. А. Баламуш
 
№ 30 (2018) ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІПНОЗУ Анотація   PDF
Т. О. Павлова, Є. О. Каташинський
 
№ 29 (2018) ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА ТА ЙОГО ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. М. Миколенко
 
№ 31 (2018) ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКИЙ ДОГОВІР ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ Анотація   PDF
Л. П. Мартинюк
 
№ 19 (2015) ДО ПИТАННЯ ПРО ІСНУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО КОНТЕКСТУАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТУ У МІЖНАРОДНИХ ЗЛОЧИНАХ: НА ПРИКЛАДІ ЗЛОЧИНУ ГЕНОЦИДУ Анотація   PDF (Русский)   PDF (English)
К. О. Малярова
 
1 - 25 з 128 результатів 1 2 3 4 5 6 > >>