Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 33 (2019) «КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ» В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПРАВОСВІДОМОСТІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. І. Миколенко
 
№ 31 (2018) «М’ЯКЕ ПРАВО» У МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ: ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ ТА ФУНКЦІЇ Анотація   PDF
О. О. Нігреєва
 
№ 29 (2018) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАПРЯМОК У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ЧЕРЕЗ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЇЇ ЛІДЕРІВ У XXI СТОЛІТТІ Анотація   PDF
В. А. Соколова
 
№ 19 (2015) ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМ ПРАВА ВІЙНИ ЯК ОБ’ЄКТУ ГЛОБАЛЬНИХ ПРАВ В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ Анотація   PDF   PDF (English)
А. В. Ковбан
 
№ 29 (2018) ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ У КОМПЕТЕНЦІЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
О. В. Прієшкіна, А. С. Кривошликова
 
№ 32 (2018) ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД САЙТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ Анотація   PDF
Н. Г. Іванова, Т. В. Пахалкова-Соіч
 
№ 39 (2020) ІНСТИТУТ ЮРИДИЧНИХ РАДНИКІВ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА Анотація   PDF
А. В. Капустін
 
№ 34 (2019) ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ Анотація   PDF
К. В. Мануїлова
 
№ 19 (2015) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ПОМИЛКИ У ОБСТАВИНІ, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ Анотація   PDF   PDF (English)
Б. М. Орловський
 
№ 33 (2019) ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ, ФРАНЦІЇ ТА ФРН Анотація   PDF
М. Р. Лавриненко
 
№ 30 (2018) АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ Анотація   PDF
І. В. Іщенко
 
№ 37 (2020) АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО В УМОВАХ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ: НА СТИКУ ДОКТРИН Анотація   PDF
О. Р. Радишевська
 
№ 30 (2018) АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
А. П. Пєров
 
№ 19 (2015) АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Анотація   PDF   PDF (English)
А. В. Максименко
 
№ 33 (2019) АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРИВАТНОГО ДЕТЕКТИВА Анотація   PDF
М. Ю. Клейман
 
№ 30 (2018) АКСІОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ФУНКЦІЙ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ Анотація   PDF
А. Ю. Бойчук
 
№ 39 (2020) АКТИ «М’ЯКОГО ПРАВА» У СИСТЕМІ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Г. Ю. Гулевська
 
№ 30 (2018) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗУМІННЯ ВИБОРЧИХ СПОРІВ Анотація   PDF
В. А. Стукаленко
 
№ 38 (2020) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ СВІДОЦТВ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ, ВИДАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ ОКРЕМИХ РАЙОНІВ ДОНЕЦЬКОЇ І ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Д. А. Рогозін
 
№ 34 (2019) АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ Анотація   PDF
А. О. Панасюк
 
№ 39 (2020) АНАЛІЗ КІБЕРАТАК ПРОТИ СИСТЕМ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА ДОНБАСІ Анотація   PDF (English)
В. В. Музика
 
№ 29 (2018) АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «НЕЗАКОННЕ ВВЕЗЕННЯ МІГРАНТІВ» Анотація   PDF (Русский)
В. І. Палько
 
№ 19 (2015) АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПОЛЬСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ ВІДНОСИН НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ Анотація   PDF (Русский)   PDF (English)
О. М. Шевченко
 
№ 34 (2019) БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
М. Р. Гарат
 
№ 36 (2019) ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ ЗА СТАТУТАМИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО (XVI ст.) Анотація   PDF
В. А. Шершенькова
 
1 - 25 з 255 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>