Правова держава

Збірник наукових праць «Правова держава» є професійним періодичним виданням, яке було засновано у 1999 році. У збірнику публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, пропозиції щодо законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ.

для авторів

НАУКОВИЙ ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ "ПРАВОВА ДЕРЖАВА" Є ЛАУРЕАТОМ IV ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ НА КРАЩЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ ТА ВИХОДИТЬ 4 РАЗИ НА РІК. РІШЕННЯМ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 06 БЕРЕЗНЯ 2020 р. ЖУРНАЛ ОТРИМАВ КАТЕГОРІЮ "Б" (ЮРИДИЧНІ НАУКИ) в ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ (НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ № 409 від 17.03.2020 р.).

Анонси

 

ГРАФІК ВИПУСКУ НОМЕРІВ «ПРАВОВА ДЕРЖАВА» НА 2020 РІК

 
 
Опубліковано: 2020-03-15 Детальніше...
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

 ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПУБЛІКАЦІЇ

 40 НОМЕРУ НАУКОВОГО ФАХОВОГО ЖУРНАЛУ «ПРАВОВА ДЕРЖАВА» (КАТЕГОРІЯ "Б")

ПРИСВЯЧЕНОМУ 155-РІЧЧЮ ОНУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА !


СТАТТІ ПРИЙМАЮТЬСЯ З 15.10. 2020 ДО 15.11.2020 р. 

 Електронна адреса журналу pd-onu@mail.ua


Електронна версія журналу – 15.12. 2020

Друкована версія журналу – 01.01. 2021

 

Публікаційний внесок - 750 грн (до 15 сторінок)


За додатковою інформацією звертатися:

К.ю.н., доцент Ільєва Наталія Василівна (відповідальний секретар) -  nvh2@i.ua, тел. 067 724 31 31, 048 702 31 31 

 

Кожна подана для опублікування у юридичному журналі «Правова держава» наукова стаття проходить якісне незалежне подвійне сліпе рецензування (англ. мовою double-blind peer review), коли рецензент не знає, хто є автором наукової статті, а автору невідомо, хто рецензент його статті.

Збірник видається у традиційному друкованому вигляді, електронна версія збірнику зберігається на офіційному сайті Збірникусайті наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Індексація наукометричними базами даних: 
Index Copernicus

Індексація іншими базами даних: 
Google Scholar
Scientific Periodicals in National Library of Ukraine Vernadsky
Scientific Periodicals of Ukraine
Ulrich's Periodicals Directory
WorldCat
Citefactor
eLIBRARY.RU

 

За додатковою інформацією звертатися:
Головний редактор – доктор юридичних наук, професор Миколенко Олександр Іванович (mikodeli@rambler.ru, тел. 067 980 77 86)

Відповідальний секретар – кандидат юридичних наук, доцент Ільєва Наталія Василівна (  nvh2@i.uanvh2@list.ru тел. 067 724 31 31, 048 702 31 31)

Електронна адреса журналу - pd-onu@mail.ua

Сайт наукового журналу – pd.onu.edu.ua
ISSN 2411-2054
DOI 10.18524/2411-2054

Вимоги до оформлення статей

Відомості про авторів

 

 
Опубліковано: 2020-10-15 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 39 (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ; КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА У ЯПОНІЇ PDF
А. М. Мхітарян 10-17
ЯКІСТЬ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ ПРИВАТНОПРАВОВІ ВІДНОСИНИ PDF
Г. С. Фединяк 18-24

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ЩОДО ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕНЬ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ УСТАНОВАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ PDF
К. В. Курандо 25-31
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТТЯ КАУФМАНН ТА КОМЕРСАНТ В ПРАВОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF (Русский)
А. Левандовскі 32-39

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОМИЛКА ОСОБИ, ЯКА ЗАЙМАЄ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ БЕЗ НАЛЕЖНОГО ДОЗВОЛУ: ВПЛИВ НА КВАЛІФІКАЦІЮ PDF
Р. О. Мовчан 40-47
КОРУПЦІЯ У ФУТБОЛІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЇЇ ЗАПОБІГАННЯ PDF
О. І. Павлов 48-54

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГЕНЕЗА КОНЦЕПЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВ PDF
Т. А. Грабович 55-61
АКТИ «М’ЯКОГО ПРАВА» У СИСТЕМІ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Г. Ю. Гулєвська 62-68
ІНСТИТУТ ЮРИДИЧНИХ РАДНИКІВ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА PDF
А. В. Капустін 69-77
АНАЛІЗ КІБЕРАТАК ПРОТИ СИСТЕМ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА ДОНБАСІ PDF (English)
В. В. Музика 78-85
ЗАГАЛЬНА СПАДЩИНА ЛЮДСТВА І ЗАГАЛЬНЕ НАДБАННЯ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОНЦЕПТІВ PDF (English)
О. О. Нігреєва 86-93
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В ЯПОНІЇ PDF
Д. А. Рогозін 94-99

МОРСЬКЕ ПРАВО

ДОКТРИНОТВОРЕННЯ – СТАДІЯ ПРОЦЕСУ СУСПІЛЬНОГО (СУСПІЛЬНО-СВІДОМОГО) УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ПОВЕДІНКОЮ СУБ’ЄКТІВ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН PDF
С. С. Кузнєцов 100-110
РЕГІОНАЛІЗМ ЯК НАПРЯМ МОРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ОНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
В. В. Серафімов 111-123