Правова держава

Збірник наукових праць «Правова держава» є професійним періодичним виданням, яке було засновано у 1999 році. У збірнику публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, пропозиції щодо законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ.

для авторів

Збірник «Правова держава» є Лауреатом IV Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання та виходить 4 рази на рік. Вища атестаційна комісія України визнала журнал фаховим виданням з юридичних наук. Постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 14 квітня 2010 р. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 25 лютого 2016 р. журнал повторно внесено до Переліку наукових фахових видань.

Анонси

 

ГРАФІК ВИПУСКУ НОМЕРІВ «ПРАВОВА ДЕРЖАВА» НА 2019 РІК

 
 
Опубліковано: 2018-12-15 Детальніше...
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

 ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПУБЛІКАЦІЇ

 36 НОМЕРУ НАУКОВОГО ФАХОВОГО ЖУРНАЛУ «ПРАВОВА ДЕРЖАВА»

ПРИСВЯЧЕНОМУ 20-РІЧЧЮ ЗАСНУВАННЯ ЖУРНАЛУ !


СТАТТІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 15 ЛИСТОПАДА 2019 р. 

 Електронна адреса журналу pd-onu@mail.ua


Електронна версія журналу – 01.12. 2019

Друкована версія журналу – 15.12. 2019

 


За додатковою інформацією звертатися:

К.ю.н., доцент Ільєва Наталія Василівна (відповідальний секретар) -  nvh2@i.ua, тел. 067 724 31 31, 048 702 31 31 

 

Кожна подана для опублікування у юридичному журналі «Правова держава» наукова стаття проходить якісне незалежне подвійне сліпе рецензування (англ. мовою double-blind peer review), коли рецензент не знає, хто є автором наукової статті, а автору невідомо, хто рецензент його статті.

Збірник видається у традиційному друкованому вигляді, електронна версія збірнику зберігається на офіційному сайті Збірникусайті наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Індексація наукометричними базами даних: 
Index Copernicus

Індексація іншими базами даних: 
Google Scholar
Scientific Periodicals in National Library of Ukraine Vernadsky
Scientific Periodicals of Ukraine
Ulrich's Periodicals Directory
WorldCat
Citefactor
eLIBRARY.RU

 

За додатковою інформацією звертатися:
Головний редактор – доктор юридичних наук, професор Миколенко Олександр Іванович (mikodeli@rambler.ru, тел. 067 980 77 86)

Відповідальний секретар – кандидат юридичних наук, доцент Ільєва Наталія Василівна (  nvh2@i.uanvh2@list.ru тел. 067 724 31 31, 048 702 31 31)

Електронна адреса журналу - pd-onu@mail.ua

Сайт наукового журналу – pd.onu.edu.ua
ISSN 2411-2054
DOI 10.18524/2411-2054

Вимоги до оформлення статей

Відомості про авторів

 

 
Опубліковано: 2019-10-15 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 35 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ; КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

СПІРНІСТЬ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ PDF
О. М. Калашник 8-15
СИНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПАРНОСТІ АГРЕСІЇ І ТОЛЕРАНТНОСТІ PDF
І. С. Смазнова 16-24
ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
В. М. Тернавська 25-32

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ PDF
Ж. А. Коваленко 33-43
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я PDF
О. М. Миколенко 44-53
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА PDF
А. А. Циганенко 54-60

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

ПРАВОВІ ПРЕЗУМПЦІЇ ТА ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
О. Ю. Гусєв 61-71

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

НАРКОТИЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ: КАРАТИ АБО ЛІКУВАТИ? PDF
І. О. Бєльчіков, А. С. Кривошликова 72-78

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

РОЛЬ ЮНЕСКО В БОРОТЬБІ З ДОПІНГОМ PDF
Т. М. Акуленко 79-88
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК «ЖИВЕ ПРАВО» ТА КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ЖИТТЯ PDF
В. П. Кононенко 89-95
ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ERGA OMNES В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: ДО ПИТАННЯ ПРО СПОСОБИ PDF (English)
О. О. Нігреєва 96-105