Про журнал

Рік заснування: 1999

Галузь і проблематика: Збірник наукових праць «Правова держава» є професійним періодичним виданням, в якому  публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ. Видання розраховане не тільки на юристів-науковців, а й на практиків, які черпатимуть із нього чимало корисного для своєї широкопланової діяльності, що сприятиме утвердженню базових цінностей цивілізованої потуги України – права, справедливості та моралі.

ISSN 2411-2054 (друкована версія)

DOI 10.18524/2411-2054

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16843-5605ПР від 20.07.2010 р.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: юридичні науки, спеціальність – 081 Право від 17.03.2020, Категорія «Б»

Періодичність виходу журналу: з 2016 р. 4 рази на рік

Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Видавництво: «Фенікс»

Головний редактор: О. І. Миколенко, д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар: Н. В. Ільєва, канд. юрид. наук, доцент

 

Адреса редакції: Французький бульвар, 24/26, Одеса, Україна, 65058
Електронна адреса: onu.pd.odessa@gmail.com

Журнал реферується та індексується у таких базах даних: Інституційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. ВернадськогоIndex Copernicus International Journals Master ListUlrich’s Periodicals Directory; Google Академія; CiteFactorAdvanced Sciences Index.

Анонси

ДО 25-РIЧЧЯ ЕПФ  ОНУ IМЕНI I. I. МЕЧНИКОВА! 

2023-02-15
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!    ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПУБЛІКАЦІЇ  НАУКОВОГО ФАХОВОГО ЖУРНАЛУ «ПРАВОВА ДЕРЖАВА»  № 49, 2023, КАТЕГОРІЯ «Б» СТАТТІ ПРИЙМАЮТЬСЯ З 15.02.2023 ДО 15.03.2023 р.   Електронна версія журналу – 15.04. 2023 Друкована версія журналу – до 30.04. 2023   Електронна адреса журналу - onu.pd.odessa@gmail.com Сайт наукового журналу – pd.onu.edu.ua   Відповідно до наказу МОН України № 409 від 17.03.2020 р.  науковий журнал «Правова держава» входить до  Переліку наукових фахових видань України  (юридичні науки) КАТЕГОРІЯ «Б»   Індексація наукометричними базами даних:  Index Copernicus   Індексація іншими базами даних:  Google Scholar Scientific Periodicals in National Library of Ukraine Vernadsky Scientific Periodicals of Ukraine Ulrich's Periodicals Directory WorldCat Citefactor   За додатковою інформацією звертатися: К.ю.н., доцент Ільєва Наталія Василівна (відповідальний секретар) onu.pd.odessa@gmail.com    0677243131, 0487023131 Читати більше про ДО 25-РIЧЧЯ ЕПФ  ОНУ IМЕНI I. I. МЕЧНИКОВА! 

Поточний номер

№ 48 (2022)
Опубліковано: 2022-12-19
Переглянути всі випуски
НАУКОВИЙ ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ "ПРАВОВА ДЕРЖАВА" Є ЛАУРЕАТОМ IV ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ НА КРАЩЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ ТА ВИХОДИТЬ 4 РАЗИ НА РІК. РІШЕННЯМ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 06 БЕРЕЗНЯ 2020 р. ЖУРНАЛ ОТРИМАВ КАТЕГОРІЮ "Б" (ЮРИДИЧНІ НАУКИ) в ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ (НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ № 409 від 17.03.2020 р.).