Правова держава

ПРАВОВА ДЕРЖАВА

Constitutional State                                         Правовое государство

  

Лауреат IV Всеукраїнського конкурсу

на краще юридичне видання

 

Науковий фаховий журнал

Виходить 4 рази на рік

Заснований у лютому 1999 р.


 

Індексація наукометричними базами даних: 

 

Індексація іншими базами даних: 

Google Scholar

Scientific Periodicals in National Library of Ukraine Vernadsky

Scientific Periodicals of Ukraine

Ulrich's Periodicals Directory

WorldCat

Citefactor

eLIBRARY.RU

 


«Наукова періодика України» (УРАНhttp://journals.uran.ua/

проект «Українські наукові журнали» (http://usj.org.ua/)

ResearchBib http://www.researchbib.com/

CiteFactor (на рассмотрении) http://www.citefactor.org/

 «Наукова періодика України» Национальной библиотекой Украины имени В. И. Вернадского (http://www.nbuv.gov.ua/)

Index Copernicus (Польша) http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php

Advanced Sciences Index  http://journal-index.org/

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=53236. 

Advanced Sciences Index (на рассмотрении) http://journal-index.org/


                       

Вища атестаційна комісія України

визнала журнал фаховим виданням з юридичних наук.

Постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 14 квітня 2010 р.

 


Рішенням Атестаційної колегії

Міністерства освіти і науки України від 25 лютого 2016 р.

журнал повторно внесено до Переліку наукових фахових видань України.

 

                            


Засновник:

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

 

Адреса редакції:

Україна,65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26

Тел.: (0482) 702-31-31

 

Контакти:

Д.ю.н., професор Миколенко Олександр Іванович (головний редактор) mikodeli@rambler.ru, тел. 067 980 77 86

К.ю.н., доцент Ільєва Наталія Василівна (відповідальний секретар) - nvh2@list.ru, тел. 067 724 31 31, 048 702 31 31 

 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію

друкованого засобу масової інформації:

Серія КВ № 16843-5605ПР від 20.07. 2010 р

 

Мова видання: українською, англійською, німецькою та російською мовами

Спеціальність – Юридичні науки

Тематика: висвітлення наукових юридичних досліджень в регіоні, популяризація наукових знань, хроніка, персоналії, бібліографія


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 

ГРАФИК ВЫПУСКА НОМЕРОВ «ПРАВОВА ДЕРЖАВА» НА 2017 ГОД

 
 
Опубліковано: 2017-04-15 Детальніше...
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

 ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПУБЛІКАЦІЇ

28  НОМЕРУ НАУКОВОГО ФАХОВОГО ЖУРНАЛУ «ПРАВОВА ДЕРЖАВА» 


СТАТТІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 25 ЛИСТОПАДА  2017 р. 

 Електронна адреса журналу pd-onu@mail.ua


Електронна версія журналу – 15.12. 2017

Друкована версія журналу – 25.12. 2017

 


За додатковою інформацією звертатися:

К.ю.н., доцент Ільєва Наталія Василівна (відповідальний секретар) - nvh2@list.ru, тел. 067 724 31 31, 048 702 31 31 

 

 
Опубліковано: 2017-10-15 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 27 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст