Про журнал

Журнал «Правова держава», заснований у 1999 році, є професійним періодичним виданням, в якому публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ. Видання розраховане не тільки на юристів-науковців, а й на практиків, які черпатимуть із нього чимало корисного для своєї широкопланової діяльності, що сприятиме утвердженню базових цінностей цивілізованої потуги України – права, справедливості та моралі.

ISSN 2411-2054 (друкована версія)
DOI 10.18524/2411-2054

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (чинне до 31 березня 2024 р.):
КВ № 16843-5605ПР від 20.07.2010 р.

Згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 429 від 22.02.2024 р. журнал зареєстрований як друковане медіа і внесений до Реєстру суб'єктів у сфері медіа з ідентифікатором R30-02960.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. журнал внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України у галузі «Юридичні науки» за спеціальністю 081 Право.

Періодичність виходу: чотири рази на рік (з 2016 р.)
Мови видання: українська, англійська, німецька
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: О. І. Миколенко, д-р юрид. наук, проф.
Відповідальний секретар: Н. В. Ільєва, канд. юрид. наук, доцент
Адреса редакції: Французький бул., 24/26, м. Одеса, 65058, Україна
Електронна адреса: onu.pd.odessa@gmail.com

Журнал реферується та індексується у таких базах даних: Інституційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. ВернадськогоIndex Copernicus International Journals Master ListUlrich’s Periodicals Directory; Google Академія; CiteFactorAdvanced Sciences Index.