Правова держава

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПУБЛІКАЦІЇ ФАХОВОГО ЖУРНАЛУ «ПРАВОВА ДЕРЖАВА»

Електронна адреса журналу - pd-onu@mail.ua
Сайт наукового журналу – pd.onu.edu.ua
ISSN 2411-2054
DOI 10.18524/2411-2054

Вища атестаційна комісія України визнала журнал фаховим виданням з юридичних наук. Постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 14 квітня 2010 р.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 25 лютого 2016 р. журнал повторно внесено до Переліку наукових фахових видань

Індексація наукометричними базами даних: 
Index Copernicus

Індексація іншими базами даних: 
Google Scholar
Scientific Periodicals in National Library of Ukraine Vernadsky
Scientific Periodicals of Ukraine
Ulrich's Periodicals Directory
WorldCat
Citefactor
eLIBRARY.RU

За додатковою інформацією звертатися:
К.ю.н., доцент Ільєва Наталія Василівна (відповідальний секретар) nvh2@list.ru, nvh2@i.ua, тел. 067 724 31 31, 048 702 31 31
Д.ю.н., професор Миколенко Олександр Іванович (головний редактор) mikodeli@rambler.ru, тел. 067 980 77 86


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 

ГРАФИК ВЫПУСКА НОМЕРОВ «ПРАВОВА ДЕРЖАВА» НА 2018 ГОД

 
 
Опубліковано: 2017-12-15 Детальніше...
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

 ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПУБЛІКАЦІЇ

 31 НОМЕРУ НАУКОВОГО ФАХОВОГО ЖУРНАЛУ «ПРАВОВА ДЕРЖАВА»

ПРИСВЯЧЕНОМУ 20-РІЧЧЮ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОНУ !


СТАТТІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 25 ВЕРЕСНЯ  2018 р. 

 Електронна адреса журналу pd-onu@mail.ua


Електронна версія журналу – 15.10. 2018

Друкована версія журналу – 25.10. 2018

 


За додатковою інформацією звертатися:

К.ю.н., доцент Ільєва Наталія Василівна (відповідальний секретар) - nvh2@list.ru, тел. 067 724 31 31, 048 702 31 31 

 

 
Опубліковано: 2018-06-15 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 30 (2018)

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ

ЗАБУТІ ІМЕНА: ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ ШЕЙМІН PDF (Русский)
Б. С. Бачур 8-13
АКСІОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ФУНКЦІЙ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ PDF
А. Ю. Бойчук 14-17
МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО ЯК ЦІЛІСНІСТЬ PDF
Р. М. Дудник 18-22
ЮРИДИЧНІ ПОМИЛКИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
О. І. Миневич 23-27
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ПРАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
В. П. Плавич 28-35
СУД ПРИСЯЖНИХ В СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ ТА СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ PDF
Л. О. Попсуєнко, Ю. І. Ругало 36-42

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО, МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ НА ЯКІСТЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ PDF
В. М. Божко, М. В. Стрілець 43-50
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ: ДОКТРИНАЛЬНІ ОСНОВИ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ PDF
О. М. Бориславська 51-58
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОТРИМАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ PDF
Н. В. Ільєва, Е. А. Крістєва 59-64
СТРАХУВАННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ? PDF
К. Ю. Кармазіна, М. Ю. Фурсова 65-73
ВИТОКИ СУЧАСНОЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ PDF
А. В. Ковбан 74-77
ЗАСТОСУВАННЯ ДЖЕРРІМЕНДЕРИНГУ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ ТА США PDF
О. В. Новиков, І. В. Білоус 78-84

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА, ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ МІГРАЦІЇ: СПІВВІДНОШЕННЯ ТА СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
М. А. Баламуш 85-90
СПІРНІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЗАФІКСОВАНІ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ PDF
М. Ю. Веселов, А. А. Маммедова 91-96
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ PDF
І. В. Іщенко 97-100
ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» І «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» В КАТЕГОРІАЛЬНОМУ АПАРАТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА PDF
О. І. Миколенко 101-107
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
А. П. Пєров 108-113
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ АВТОНОМНОГО СУДНОПЛАВСТВА PDF
Т. М. Плачкова 114-118
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗУМІННЯ ВИБОРЧИХ СПОРІВ PDF
В. А. Стукаленко 119-123
ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ ПРИНЦИПІВ PDF
Г. А. Терещук 124-129

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

МІСЦЕ ОБМЕЖЕНЬ ТА ЛІМІТІВ У СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ PDF
Я. В. Петруненко 130-136
ПРАВО ЗАСНОВНИКА КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ВНЕСЕННЯ ВКЛАДУ PDF
А. В. Смітюх 137-141

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

ПРАВОВА ПРИРОДА ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН PDF (Русский)
А. О. Богустов 142-146
ПРО ПРИНЦИПИ ПРАВА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ PDF
К. А. Возняковська 147-153
ДОТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ПРИНЦИПУ ЗМАГАЛЬНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ PDF
Ю. А. Турлова 154-161

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; КРИМІНАЛІСТИКА

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРІГАННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ (НА ПРИКЛАДІ СЛІДСТВА ЩОДО КАРТИНИ КАРАВАДЖО «ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ») PDF
О. В. Нарожна 162-166
КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ОХОРОННИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН PDF
Т. О. Павлова 167-173
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІПНОЗУ PDF
Т. О. Павлова, Є. О. Каташинський 174-180
ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КІБЕРПРОСТОРІ PDF
Г. В. Форос 181-186

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ. ЧАСТИНА ІІ: ОСНОВИ ТА МЕЖИ PDF (Русский)
К. М. Левандовскі, А. В. Левандовскі 187-199
РОЗВИТОК ЄВРОІНТЕРГАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ: ВІД ПОЧАТКУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДО СУЧАСНОСТІ PDF
А. О. Мак 200-204