Редакційний штат

Редакційна колегія наукового видання «Правова держава»

Миколенко Олександр Іванович – д-р юрид. наук, проф., зав. кафедри адміністративного та господарського права економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова - головний редактор

Ільєва Наталія Василівна – канд. юрид. наук, доцент кафедри адміністративного та господарського права, економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова - відповідальний секретар

Труба Вячеслав Іванович – д-р юрид. наук, ректор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, проф. кафедри цивільно-правових дисциплін, Заслужений юрист України.

Богустов Андрій Олексійович  - канд. юрид. наук, доцент кафедри міжнародного права Гродненського державного університету імені Янки Купали (Білорусь)

Гаран Ольга Володимирівна – д-р юрид. наук, проф. кафедри адміністративного та господарського права економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Канзафарова Ілона Станіславівна – д-р юрид. наук, проф., зав. кафедри цивільно-правових дисциплін економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Заслужений юрист України

Миколенко Олена Миколаївна  – д-р юрид. наук, проф. кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Саяпін Сергій – бакалавр права (LLB), магістр права (LLM), д-р юрид. наук (Dr. iur.), Асоційований професор, Директор програми бакалавріату з міжнародного права, Школа права, Університет КІМЕП (Алмати, Казахстан)

Степанова Тетяна Валеріївна – д-р юрид. наук, проф., зав. кафедри конституційного права та правосуддя економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Стефанчук Руслан Олексійович – д-р юрид. наук, проф., член-кореспондент Національної академії правових наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Голова Верховної Ради України.

Стефанчук Микола Олексійович – д-р юрид. наук, проф., Народний депутат України, старший науковий співробітник Київського національного універсітету імені Тараса Шевченка

Токарчук Людмила Михайлівна - декан економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, д-р юрид. наук, проф. кафедри цивільно-правових дисциплін, Заслужений юрист України 

Хендель Наталія Володимирівна – проф. кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету

Чуваков Олег Анатолійович -  д-р юрид. наук, проф., зав. кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики, економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова