Редакційний штат

Редакційна колегія наукового видання "Правова держава"

Миколенко Олександр Іванович – д.ю.н, проф., зав. кафедри адміністративного та господарського права економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова - головний редактор

Ільєва Наталія Василівна – к.ю.н., доцент кафедри адміністративного та господарського права, економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова - відповідальний секретар

Труба Вячеслав Іванович – ректор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, д.ю.н., професор кафедри цивільно-правових дисциплін, Заслужений юрист України.

Богустов Андрій Олексійович  - кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Гродненського державного університету ім. Янки Купали (Білорусь)

Гаран Ольга Володимирівна - д.ю.н., професор кафедри адміністративного та господарського права економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Канзафарова Ілона Станіславівна – д.ю.н., проф., зав. кафедри цивільно-правових дисциплін економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Заслужений юрист України.

Миколенко Олена Миколаївна  – д.ю.н, професор кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Саяпин Сергей – LLB, LLM, Dr. iur., Ассоциированный профессор, Директор программы бакалавриата по международному праву, Школа права, Университет КИМЭП (Алматы, Казахстан)

Степанова Тетяна Валеріївна – д.ю.н., проф., зав. кафедри конституційного права та правосуддя економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Стефанчук Руслан Олексійович – д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Голова Верховної Ради України.

Стефанчук Микола Олексійович – д.ю.н., проф., Народний депутат України. старший науковий співробітник Київського національного універсітету імені Тараса Шевченко

Токарчук Людмила Михайлівна - декан економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, д.ю.н., професор кафедри цивільно-правових дисциплін, Заслужений юрист України 

Хендель Наталія Володимирівна - професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету

Чуваков Олег Анатолійович -  д.ю.н., проф., зав. кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики, економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова