Про журнал

Рік заснування: 1999

Галузь і проблематика: Збірник наукових праць «Правова держава» є професійним періодичним виданням, в якому  публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ. Видання розраховане не тільки на юристів-науковців, а й на практиків, які черпатимуть із нього чимало корисного для своєї широкопланової діяльності, що сприятиме утвердженню базових цінностей цивілізованої потуги України – права, справедливості та моралі.

ISSN 2411-2054 (друкована версія)

DOI 10.18524/2411-2054

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16843-5605ПР від 20.07.2010 р.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: юридичні науки, спеціальність – 081 Право від 17.03.2020, Категорія «Б»

Періодичність виходу журналу: з 2016 р. 4 рази на рік

Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Видавництво: «Фенікс»

Головний редактор: О. І. Миколенко, д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар: Н. В. Ільєва, канд. юрид. наук, доцент

 

Адреса редакції: Французький бульвар, 24/26, Одеса, Україна, 65058
Електронна адреса: onu.pd.odessa@gmail.com

Журнал реферується та індексується у таких базах даних: Інституційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. ВернадськогоIndex Copernicus International Journals Master ListUlrich’s Periodicals Directory; Google Академія; CiteFactorAdvanced Sciences Index.

Анонси

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

2023-10-17

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПУБЛІКАЦІЇ
НАУКОВОГО ФАХОВОГО ЖУРНАЛУ «ПРАВОВА ДЕРЖАВА» ОНУ IМЕНI I. I. МЕЧНИКОВА 

№ 52, 2023, КАТЕГОРІЯ «Б» 


СТАТТІ ПРИЙМАЮТЬСЯ З 15.10.2023 ДО 15.11.2023 р.

Електронна версія журналу – 15.12. 2023
Друкована версія журналу – до 30.12.2023

Електронна адреса журналу - onu.pd.odessa@gmail.com
Сайт наукового журналу – pd.onu.edu.ua

Відповідно до наказу МОН України № 409 від 17.03.2020 р.
науковий журнал «Правова держава» входить до
Переліку наукових фахових видань України
(юридичні науки) КАТЕГОРІЯ «Б»

Індексація наукометричними базами даних:
Index Copernicus

Індексація іншими базами даних:
Google Scholar
Scientific Periodicals in National Library of Ukraine Vernadsky
Scientific Periodicals of Ukraine
Ulrich's Periodicals Directory
WorldCat
Citefactor

За додатковою інформацією звертатися:
К.ю.н., доцент Ільєва Наталія Василівна (відповідальний секретар)
onu.pd.odessa@gmail.com

0677243131, 0487023131

Читати більше про ШАНОВНІ КОЛЕГИ !
НАУКОВИЙ ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ "ПРАВОВА ДЕРЖАВА" Є ЛАУРЕАТОМ IV ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ НА КРАЩЕ ЮРИДИЧНЕ ВИДАННЯ ТА ВИХОДИТЬ 4 РАЗИ НА РІК. РІШЕННЯМ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 06 БЕРЕЗНЯ 2020 р. ЖУРНАЛ ОТРИМАВ КАТЕГОРІЮ "Б" (ЮРИДИЧНІ НАУКИ) в ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ (НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ № 409 від 17.03.2020 р.).