ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

2023-10-17

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПУБЛІКАЦІЇ
НАУКОВОГО ФАХОВОГО ЖУРНАЛУ «ПРАВОВА ДЕРЖАВА» ОНУ IМЕНI I. I. МЕЧНИКОВА 

№ 52, 2023, КАТЕГОРІЯ «Б» 


СТАТТІ ПРИЙМАЮТЬСЯ З 15.10.2023 ДО 15.11.2023 р.

Електронна версія журналу – 15.12. 2023
Друкована версія журналу – до 30.12.2023

Електронна адреса журналу - onu.pd.odessa@gmail.com
Сайт наукового журналу – pd.onu.edu.ua

Відповідно до наказу МОН України № 409 від 17.03.2020 р.
науковий журнал «Правова держава» входить до
Переліку наукових фахових видань України
(юридичні науки) КАТЕГОРІЯ «Б»

Індексація наукометричними базами даних:
Index Copernicus

Індексація іншими базами даних:
Google Scholar
Scientific Periodicals in National Library of Ukraine Vernadsky
Scientific Periodicals of Ukraine
Ulrich's Periodicals Directory
WorldCat
Citefactor

За додатковою інформацією звертатися:
К.ю.н., доцент Ільєва Наталія Василівна (відповідальний секретар)
onu.pd.odessa@gmail.com

0677243131, 0487023131