DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132820

ЗАБУТІ ІМЕНА: ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ ШЕЙМІН

Б. С. Бачур

Анотація


У статті розглянуто етапи становлення і розвитку науково-педагогічної діяльності відомого вченого в галузі поліцейського права, приват-доцента Новоросійського (Одеського) університету П. М. Шейміна.


Ключові слова


поліцейське право; поліцеістика; поліцейський заклад; народонаселення; народна освіта; адміністративна юстиція

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Лопарёв Х. М. Самарово. Село Тобольской губернии и округа [Текст] / Х. М. Лопарёв. – СПб.: Тип. Имперской Академии Наук, 1896. – 244 с.

Формулярный список о службе приват-доцента Императорского Новороссийского университета Шеймина П. Н. [Текст] – ДАОО, Ф. 45, Оп. 4, Спр. 1749, Арк. 3 зв.

Белобородов В. К. Знакомство продолжается [Текст] / В. К. Белобородов // Подорожник: краеведческий альманах / сост. Валерий Белобородов. – Тюмень: Мандр и Ка , 2013. – Вып. 13. – С. 3–7.

Державний архів Одеської області (ДАОО), Ф. 45, Оп. 4, Спр. 1749, Арк. 4 зв.

Обозрение преподавания в Императорском Новороссийском университете на весеннее полугодие 1887 года. [Текст] // Одесса: Тип. «Одесский вестник», 1887. – 29 с.

Обозрение преподавания в Императорском Новороссийском университете в осеннем полугодии 1887 года. [Текст] // Одесса: Тип. «Одесский вестник», 1887. – 39 с.

Шеймин П. Н. Задача, содержание и история науки полицейского права. Вступ. лекция чит. в Новорос. ун-те 23 янв. 1887 г. [Текст] / Прив.-доц. П. Н. Шеймина. – Одесса: Тип. «Одесский вестник», 1887. – 18 с.

Шеймин П. Н. Полицейская борьба с нарушителями общественной безопасности по германскому праву: ист.-юрид. исслед. [Текст] / П. Н. Шеймин. – Одесса: Тип. «Одесский вестник», 1889. – 440 с.

Ісаєва О. І., Бориневич А. С. Одноденний перепис 1 грудня 1892 р. в Одесі: принципи організації та попередні результати [Текст] / О. І. Ісаєва // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: ІФНІТ. – 2012. – № ½. Вип. 20. – С. 99–107.

ДАОО, Ф. 45, Оп. 4, Спр. 1749, Арк. 5 зв.

Белобородов В. К. Шеймины [Текст] / В. К. Белобородов // Подорожник: краеведческий альманах / ред.-сост. Валерий Белобородов. – Тюмень: Мандр и Ка , 2010. – Вып. 12. – С. 57–74.

Архив Санкт-Петербургского филиала Российской Академии Наук (ПФА РАН), Ф. 107, Оп. 2, Д. 538, Л. 105 – 106 об.

ПФА РАН, Ф. 107, Оп. 2, Д. 538, Л. 108 – 109 об.

Список лиц служащих по ведомству Министерства народного просвещения на 1905 г. – СПб., 1905. – 1208 с.

Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия. Часть LXVIII. – 1917. – Петроград: Сенатская типография, 1917. – 127 с.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.