DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132821

АКСІОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ФУНКЦІЙ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

А. Ю. Бойчук

Анотація


Статтю присвячено розгляду ціннісних змісту функцій юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Визначено, що аксіологічний зміст функцій юридичної відповідальності за екологічні правопорушення має системний характер та розкривається у їх значенні для людини, суспільства та держави.

 

 


Ключові слова


функції юридичної відповідальності; екологічні правопорушення; аксіологія; цінності;

Повний текст:

PDF

Посилання


Матузов Н. И. Теория государства и права: Учебник [Текст] / Н. И. Матузов, А. В. Малько. М.: Юристь, 2004. – 270 с.

Правознавство: навч. посібник [Текст] / В. І. Бобир, С. Е. Демський, А. М. Колодій та ін. за ред. В. В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 480 с.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.