DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132825

ЮРИДИЧНІ ПОМИЛКИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

О. І. Миневич

Анотація


Статтю присвячено науковому аналізу теоретичного осмислення сутності та змісту юридичної помилки як категорії загальнотеоретичної юриспруденції. Визначено загальні ознаки та види юридичних помилок, суб’єктивні та об’єктивні фактори їх виникнення.

 


Ключові слова


помилка; юридична помилка; правове регулювання; юридична техніка

Повний текст:

PDF

Посилання


Боруленков Ю. П. Правовые ошибки: постановка проблемы [Текст] / Ю. П. Боруленков // Российский следователь. – 2014. – № 7. – С. 46–51.

Великий тлумачний словник сучасної української мови [Текст] / Уклад. і голови. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.

Дзюбак Н. М. Помилка як об’єкт наукового вивчення [Текст] / Н. М. Дзюбак // Наукові праці Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – 2014. – Вип. 35. – С. 9–11.

Заботин П. С. Преодоление заблуждения в научном познании [Текст] / П. С. Заботин – М. : Мысль, 1979. – 191 с.

Калєніченко Л. І. Помилка як категорія правознавства [Текст] / Л. І. Калєніченко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». – 2014. – Вип. 17. – С. 31–33.

Карташов В. Н. Профессиональная юридическая деятельность [Текст] / В. Н. Карташов. – Ярославль: Изд-во Ярославльского ун-та, 1992. – 235 с.

Оніщенко Н. М. До питання про доктринальні юридичні помилки: природа та шляхи подолання [Текст] / Н. М. Оніщенко // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2016. – № 2. – С. 75–84.

Янишина І. Юридичні помилки: стан наукового дослідження [Текст] / І. Янишина // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Вип. 56. – С. 53–57.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.