DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132843

ВИТОКИ СУЧАСНОЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

А. В. Ковбан

Анотація


У статті досліджується проблематика гносеологічних, політичних, правових засад конституційної інженерії у вигляді перетворень у країні та прогнозів подальшої модернізації та реформування конституційних засад державо- та правотворення. Конституційна інженерія ставить за мету вироблення політико-правових, конституційних механізмів оновлення та національного генезису, здійснення відповідних перетворень на базі чинної Конституції.


Ключові слова


конституція; модернізація; реформування; конституціоналізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Орзих М. П. Конституційна модернізація та реформування в Україні / М. П. Орзіх // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom9/4.pdf.

Крусян А. Р. Науково-практична парадигма конституційних перетворень в Україні [Текст] / А. Р. Крусян // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 62. – 756 с.

Конституційна реформа: збірник матеріалів Центру політико-правових реформ за 2007 – 2013 роки [Текст] / І. Б. Коліушко // За заг. редакцією І. Б. Коліушка. – К.: Москаленко О. М., 2013. – 166 с.

Афанасьєва М. В. Виборна інженерія в Україні [Текст]: монографія / М. В. Афанасьєва. – Одеса: «Юридична література», 2014. – 384 с.

Бондарь Н. С. Конституционная модернизация российской государственности: в свете практики конституционного правосудия [Текст] / Н. С. Бондарь. – Москва, 2014. – 198 c.

Лазаренко С. В. Конституційна реформа і модернізація: співвідношення понять / С. В. Лазаренко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/5/106.pdf.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.