DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132844

ЗАСТОСУВАННЯ ДЖЕРРІМЕНДЕРИНГУ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ ТА США

О. В. Новиков, І. В. Білоус

Анотація


У статті досліджено сутність поняття «джеррімендерингу», як політичної технології у межах виборчого процесу. Проаналізовано джеррімендеринг, історію його виникнення та розвитку, охарактеризовано можливий вплив на кінцеві результати виборів. Виділено та надано характеристику головним різновидам джеррімендерингу, наведено приклади з виборчих кампаній в Україні та США. Приділено увагу основним засобам виявлення «нарізки» округів в інтересах окремих кандидатів чи політичних партій, способам вирішення проблеми джеррімендерингу. Висвітлено нормативно-правове регулювання формування виборчих округів в України та висловлено пропозиції щодо вдосконалення порядку їх формування.


Ключові слова


джеррімендеринг; виборчий округ; виборча технологія; політична партія; виборча кампанія

Повний текст:

PDF

Посилання


Berman А. Five myths about gerrymandering [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https:// www.washingtonpost.com/outlook/five-myths/five-myths-about-gerrymandering/2018/03/08/f9d1a230-2241- 11e8-badd-7c9f29a55815_story.html?noredirect=on&utm_term=.93bdf4fb1ee9.

Statistics of the presidential and congressional election of november 6, 2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://history.house.gov/Institution/Election-Statistics/2012election/.

Statistic of the congressional election of november 4, 2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://history.house.gov/Institution/Election-Statistics/2014election/.

Liptak A. Supreme Court Won’t Block New Pennsylvania Voting Maps [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.nytimes.com/2018/03/19/us/politics/supreme-court-pennsylvania-voting-maps. html.

Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17.11.2011 № 4061-VI; зі змінами від 21 грудня 2017 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4061-17.

Payne-Riley L. A Deeper Look at Gerrymandering [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.policymap.com/2017/08/a-deeper-look-at-gerrymandering/.

Amy D. J. How proportional representation would finally solve our redistricting and gerrymandering problems [Електронний ресурс]– Режим доступу до ресурсу: http://www.fairvote.org/how_proportional_ representation_would_finally.

Payne-Riley L. Solutions to Gerrymandering [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https:// www.policymap.com/2017/08/solutions-to-gerrymandering/.

Pedgen W. There’s another way to solve gerrymandering. It’s as simple as cake. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.washingtonpost.com/opinions/theres-another-way-to-solvegerrymandering-its-as-simple-as-cake/2018/02/15/69e47508-0531-11e8-94e8-e8b8600ade23_story.html?utm_ term=.4f13667ef32e.

Кодекс належної практики у виборчих справах. Вецеціанська комісія від 30.10.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDLAD(2002)023rev-ukr.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.