DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132854

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА, ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ МІГРАЦІЇ: СПІВВІДНОШЕННЯ ТА СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ

М. А. Баламуш

Анотація


В статті аналізується зміст та проводиться порівняльна характеристика понять «державна міграційна політика», «державне управління» і «публічне адміністрування» у сфері міграції. Висвітлюються особливості статусу Державної міграційної служби України як суб’єкта державної міграційної політики, державного управління і публічного адміністрування у сфері міграції.


Ключові слова


міграційна політика; суб’єкти міграційної політики; державне управління у сфері міграції; публічне адміністрування у сфері міграції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Баламуш М. А. Міграційний режим в Україні (адміністративно-правовий аспект) [Текст] : дис. …канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. А. Баламуш ; Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – 206 с.

Моисеенко В. М. Внутренняя миграция населения [Текст] / В. М. Моисеенко. – М. : ТЄИС, 2004. – 284 с.

Ивахнюк И. В. Международная трудовая миграция [Текст] : учебное пособие / И. В. Ивахнюк. – М. : ТЕИС, 2005. – 288 с.

Кокорєва О. В. Міграційна політика в системі економічної безпеки національної економіки [Текст] / О. В. Кокорєва // Вісник Донецького національного університету. Серія: «Економіка і право». – 2010. – Вип. 2. – Т. 1. – С. 172-177.

Олефір В. І. Державна міграційна політика України (організаційно-правовий аспект) [Текст]: дис. …д-ра юрид. наук : 12.00.07 / В. І. Олефір ; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2005. – 497 с.

Малиновська О. А. Управління зовнішніми міграціями в контексті європейської інтеграції України [Текст]: автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / О. А. Малиновська ; Національна академія державного управління при Президентові України. – К., 2005. – 32 с.

Мосьондз С. О. Державна міграційна політика в сучасній Україні (адміністративно-правовий аспект) [Текст] : дис. …канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. О. Мосьондз ; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2003. – 199 с.

Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. № 360 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/360-2014-п?nreg=360-2014-%EF&find=1&text=%E2%E8%E4%E0%BA&x=5&y=6#w11. – Назва з екрана.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.