DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132873

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗУМІННЯ ВИБОРЧИХ СПОРІВ

В. А. Стукаленко

Анотація


В статті висвітлено актуальні питання пов’язані з науковим розумінням категорії «виборчі спори». Зазначено, що виборчі спори є різновидом публічно-правових спорів і характеризуються особливостями предмета, суб’єктного складу та способами розгляду й вирішення. Визначено основні напрямки подальших наукових досліджень категорії «виборчі спори» з урахуванням практичного застосування.


Ключові слова


вибори; категорія; виборчі спори; виборчий процес; правовідносини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06. 07. 2005 № 2747-IV (Редакція від 05. 05. 2018) URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.

Кукоба О. О. До питання визначення предметної підсудності виборчих спорів пов’язаними із виборами Президента України. URL: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc8/26.pdf.

Бюджетні ігри із електоратом. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/03/28/635448/.

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів : Закон України від 03. 10. 2017 № 2147-VIII. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2147-19.

Україна може стати осередком з обміну досвідом у вирішенні виборчих спорів для суддів Євразії. URL : http://ukrainepravo.com/news/ukraine/ukraina-mozhe-stati-oseredkom-z-obminu-dosvidom-u-virishennyaviborchikh-sporiv-dlya-suddiv-vrazii.

Самсін І. А. Судовий розгляд справ про вибори [Текст] // Вибори і демократія: наук.-просвіт. прав. журн. 2007. – № 1. – С. 4-21.

Вєннікова В. В. Загальна характеристика поняття правового спору та його особливості у праві соціального забезпечення. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/7250/1/Vennikova_763.pdf.

Ківалов С. В. Виборчі спори. URL : http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/503/Kivalov_Vyborchiy_spir.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17.11.2011 № 4061-VI. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4061-17.

Про вибори Президента України : Закон України від 05. 03. 1999 № 474-XIV ( Редакція від 01.01.2016). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/474-14.

Хлібороб Н. Є. Публічно-правовий спір як предмет юридискційної діяльності адміністративного суду [Текст]: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Н. Є. Хлібороб. Львів, 2012. – 12 с.

Смокович М. I. Правове регулювання розгляду виборчих спорів: теоретичний і практичний аспекти : Монографія. Київ : Юрінком Iнтер, 2014. 576 с. URL : http://www.vasu.gov.ua/userfiles/file/NKR/Monografii_Smokovich/Smokovich_Mono_2014.pdf.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.