DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132879

ПРАВО ЗАСНОВНИКА КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ВНЕСЕННЯ ВКЛАДУ

А. В. Смітюх

Анотація


Внесення вкладу до корпоративного капіталу корпоративного підприємства має бути переосмислене: його слід розуміти як право, а не обов’язок особи щодо корпоративного підприємства. Право засновника корпоративного підприємства на внесення вкладу – це відносне право вносити корпоративний вклад до корпоративного капіталу корпоративного підприємства, яке виникає після державної реєстрації корпоративного підприємства як юридичної особи замість організаційно-установчих повноважень власника абсолютного характеру, що виявляються вичерпаними в момент державної реєстрації підприємства як юридичної особи. Рішення про створення корпоративного підприємства і норми закону встановлюють строки реалізації цього права і у разі спливу зазначених строків воно припиняється.


Ключові слова


корпоративні права; корпоративні обов’язки; корпоративні підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Купчак Б., Гачак-Величко Л. Корпоративні права та їх застосування в господарській діяльності [Текст] / Б. Купчак, Л. Гачак-Величко // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права.– 2010.– Вип. 5.– С. 145-155.

Могилевский С. Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и практика его применения [Текст] / С. Д. Могилевский. – М.: Статут, 2010. – 421 с.

Ломакин Д. В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных обществах [Текст]. – М.: Статут, 2008. – 511 с.

Корпоративне право України [Текст]: підручник / В. В. Луць, В. А. Васильєва, О. Р. Кібенко, І. В. Спасибо-Фатєєва; за заг. ред. В. В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 384 с.

Гражданское и торговое право капиталистических государств. Учебник. Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Международные отношения, 1993. – 522 с.

Алексеев С. С. Общая теория права [Текст]: в 2 т. / С. С. Алексеев. – М. : Юрид. лит., 1982. – Т. II. – 360 с.

Толстой Ю. К. К теории правоотношения [Текст] / Ю. К. Толстой. – Ленинград: Издательство Ленинградского Университета, 1959. – 88 с.

Афанасьев В. С., Гранат Н. Л. Общая теория права и государства [Текст]: Учебник / В. С. Афанасьев, Н. Л. Гранат; под ред. В. В. Лазарева – М.: Юристъ, 1996. – 472 с.

Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : [Текст]: учебник / О. Ф. Скакун. – Х. : Эспада, 2005. – 840 с.

Шиткина И. С. Правовое регулирование корпоративных прав и обязанностей [Текст] // Хозяйство и право. – 2011. – № 1. – Приложение. – С. 2-23.

Кравчук В. М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах [Текст]: Монографія / В. М. Кравчук. – Львів: Край, 2009. – 464 с.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.