DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132888

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРІГАННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ (НА ПРИКЛАДІ СЛІДСТВА ЩОДО КАРТИНИ КАРАВАДЖО «ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ»)

О. В. Нарожна

Анотація


Статтю присвячено питанням зберігання та передачі речових доказів при розслідуванні злочинів проти об’єктів культурної спадщини на прикладі слідства щодо картини Караваджо «Взяття під варту, або Поцілунок Юди», яку 30 липня 2008 року було викрадено з зали Одеського музею західноєвропейського та східного мистецтва. Проаналізовано норми чинного законодавства, які регламентують зберігання об’єктів культурної спадщини як речових доказів; обґрунтовано необхідність внесення змін до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів; запропоновано конкретні зміни до відповідного пункту вказаної Інструкції.


Ключові слова


розслідування; докази та доказування; речові докази; експертиза; мистецтвознавство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Денисенко Р., Юзефчук Е. В Одессе украли единственную в Украине картину Караваджо за $100 миллионов / Р. Денисенко, Е. Юзефчук. – Режим доступа: https://www.segodnya.ua/regions/odessa/v-odecceukrali-edinctvennuju-v-ukraine-kartinu-karavadzho-za-100-millionov.html. – Название с экрана.

Чигиринская О. Дождется ли Одесса «Поцелуя Иуды»? / О. Чигиринская. – Режим доступа: http://odessalife.od.ua/article/9069-Dozhdetsya-li-Odessa-Poceluya-Iudy. – Название с экрана.

Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.

Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду / Наказ 27.08.2010 № 51/401/649/471/23/125. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0051900-10. – Назва з екрана.

Крицька І. О. Речові докази у кримінальному провадженні [Текст]: автореф. дис… на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / І. О. Крицька. – Харків, 2017. – 20 с.

Нарожна О. В. Щодо зберігання та передачі речових доказів при розслідуванні злочинів проти культурної спадщини [Текст] / О. В. Нарожна // Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Перші юридичні читання : збірка тез доповідей Всеукраїнської дистанційної наукової конференції, присвяченої 20-річчю заснування економіко-правового факультету (27 квітня 2018 року, м. Одеса) / За заг. ред. Л. О. Корчевної, I. А. Дришлюка ; уклад. А. В. Левенець, О. В. Нарожна – Одеса : Фенікс, 2018. – 212 с. – С. 178-181.

Ковальчук С. О. Вчення про речові докази у кримінальному процесі: теоретико-правові та практичні основи [Текст]: Монографія / С. О. Ковальчук. – Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2017. – 618 с.

Узагальнення Верховним Судом України Судової практики щодо вирішення питання про речові докази, передачу в дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого злочинним шляхом майна або такого, що було об’єктом злочинних дій, прийняте 17.03.2010 р. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov. ua/laws/show/n_001700-10. – Назва з екрана.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.