DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132891

ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КІБЕРПРОСТОРІ

Г. В. Форос

Анотація


Статтю присвячено визначенню особливостей правового регулювання захисту інформації в кіберпросторі, надано класифікацію джерел інформаційного законодавства та встановлено галузі законодавства, які регулюють інформаційні правовідносини. Проведено аналіз основних нормативно-правових актів, які регламентують захист інформації в кіберпросторі.


Ключові слова


інформація; захист інформації; кібербезпека; кіберпростір.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України [Електронний ресурс]: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР із змін., внес. згідно із законами України та рішеннями Конституційного Суду: за станом на 30.09.2016 р. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрана.

Про інформацію [Електронний ресурс]: Закон України від 02.10.1992 № 2657-12 в редакції Закону України від 25.06.2016, підстава 1405-19. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov. ua. – Назва з екрана.

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах [Електронний ресурс]: Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР в редакції Закону України від 19.04.2014, підстава 1170-18. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України [Електронний ресурс]: Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

Аналітична записка щодо Законопроекту «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.inau.org.ua/download.php?bd189ae6a731113f59c7d7fcacf1 93f3.

Кормич Б. А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України [Текст] / Одеська національна юридична академія. – О.: Юридична література, 2003. – 471 с.

Кормич Б. А. Інформаційне право [Текст] / Б. А. Кормич. – Х.: БУРУН і К, 2011. – 334 с.

Ліпкан В. А. Правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні: [монографія] / В. А. Ліпкан, І. М. Сопілко, В. О. Кір’ян / за заг. ред. В. А. Ліпкана. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2015. – 664 с.

Марущак А. І. Інформаційне право: регулювання інформаційної діяльності [Текст]: Навчальний посібник / Марущак А. І. – К.: Дакор, 2011. – 344 с.

Ярмиш О. Н., Серьогін В. О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні [Текст] : Навч. посібник / За заг. ред. Ю. М. Тодики. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 672 с.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.