DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.30.132894

РОЗВИТОК ЄВРОІНТЕРГАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ: ВІД ПОЧАТКУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДО СУЧАСНОСТІ

А. О. Мак

Анотація


Стаття присвячена розвитку євроінтеграційних процесів починаючи з незалежності України. Автором в хронологічному порядку розглянуто як міжнародні акти, які укладались між Україною та Європейським Союзом, так і акти національного законодавства, які стосувались впровадження головних засад євроінтеграції в Україні. Автор також проаналізувала останні дані щодо виконання Україною зобов’язань, які закріплені в Угоді про асоціацію України з Європейським Союзом.


Ключові слова


Європейський Союз; Угода про партнерство та співробітництво з державами-членами ЄС; Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу 1999; Програма інтеграції України до ЄС; Угода про асоціацію України з ЄС.

Повний текст:

PDF

Посилання


Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua/cgibin/ laws/ main.cgi?nreg=998_012.

Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу //Указ Президента України від 11 червня 1998 року [Електронний ресурс] – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/398/2015.

Програма інтеграції України до Європейського Союзу // Програму схвалено Указом Президента № 1072/2000 від 14.09.2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ n0001100-00.

Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit of 7th of May 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/1075 89.pdf.

Анакіна Т. М. Порівняльно-правова характеристика Угоди про асоціацію та Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом [Текст] // Вісник Національної академії правових наук України – № 4. – 2013. – С. 123-132.

Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в 2017 році [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/pro-vikonannyaugodi-pro-asotsiatsiyu-mizh-ukrainoyu-ta-evropeyskim-soyuzom-za-2017-rik.pdf
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.