DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.32.149514

НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЗАСУДЖЕНИМ ОСОБАМ В УКРАЇНІ

К. Ю. Кармазіна, Ю. О. Гончарук

Анотація


У статті розглянуто питання надання безоплатної професійної правничої (правової) допомоги засудженим особам. Проаналізовано джерела права, які закріплюють відповідне право засуджених осіб, а також досліджено механізм його реалізації на практиці. Досліджено стан справ із забезпеченням права на безоплатну правову допомогу для засуджених осіб на прикладі Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.

 


Ключові слова


правнича допомога; безоплатна правова допомога; засуджена особа; пенітенціарний заклад; право на професійну правничу допомогу;

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України [Електронний ресурс]: Основний Закон України від 28.06.1996 р. // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. – Назва з екрана.

Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс].: Декларація ООН, міжнародний документ від 10.12.1948 р. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015. – Назва з екрана.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Електронний ресурс]: Конвенція, міжнародний документ від 04.11.1950 // Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/995_004. – Назва з екрана.

Європейські пенітенціарні правила [Електронний ресурс] : Рекомендація № R (2006)2 Комітету Міністрів держав-учасниць від 11.01.2006 р. // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_032. – Назва з екрана.

Кримінально-виконавчий кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс від 11.07.2003 р. // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1129-15. – Назва з екрана.

Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс від 13.04.2012 р. // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. – Назва з екрана.

Про адвокатуру та адвокатську діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 05.07.2012 р. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17. – Назва з екрана.

Про безоплатну правову допомогу [Електронний ресурс]: Закон України від 02.06.2011 р. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17. – Назва з екрана.

Про Концепцію формування системи безоплатної правової допомоги в Україні [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 09.06.2006 р. №509/2006 // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. – Назва з екрана.

Положення про психологічну службу установи виконання покарань [Електронний ресурс]: затверджено наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 17 березня 2000 р. № 33 // Режим доступу: http:// search.ligazakon. ua/I_doc2.nsf/link1/FIN24593.html. – Назва з екрана.

Право засуджених на правову допомогу обговорили у Кропивницькій виправній колонії [Електронний ресурс]: Офіційний веб-сайт Регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги у Кіровоградській області. – Режим доступу: http://kirovohrad.legalaid.gov.ua. – Назва з екрана.

Правова допомога засудженим може надаватись через відеозв’язок [Електронний ресурс]: Офіційний веб-сайт Координаційного центру з надання правової допомоги. – Режим доступу: http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/197-lystopad-2018/2437. – Назва з екрана.

Іванцова А. В. Поняття безоплатної правової допомоги в Україні та за кордоном / А. В. Іванцова // Часопис Академії адвокатури України, 2015. – №3(28). – С. 40–45.

Оверчук С. В. Умови надання безоплатної правової допомоги в контексті прецедентної практики Європейського суду з прав людини / С. В. Оверчук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право», 2016. – № 1(13). – С. 1–43.

Локальний реєстр адвокатів, що надають БВПД [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/advotaky/reestr-advokativ. – Назва з екрана.

Локальний реєстр адвокатів, що надають БВПД [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://odesa.legalaid.gov.ua/ua/advotaky/reestr-advokativ. – Назва з екрана.

Локальний реєстр адвокатів, що надають БВПД [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kherson.legalaid.gov.ua/images/images/advocates/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0 %BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf. – Назва з екрана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.