DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.32.149519

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМИ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

А. В. Сливінська

Анотація


Статтю присвячено проблемним аспектам спорів про визнання недійсними рішень загальних зборів господарських товариств. Визначено правову природу рішення загальних зборів товариства як предмету оскарження, досліджено коло суб’єктів та строки оскарження рішення загальних зборів. Проаналізовано окремі підстави визнання недійсними рішень загальних зборів товариств, виявлено недоліки їх законодавчого регулювання та особливості практичного застосування господарськими судами;

Ключові слова


рішення загальних зборів товариства; корпоративні спори; корпоративні права; недійсність рішення; загальні збори;

Повний текст:

PDF

Посилання


Козлова Н. В. Гражданско-правовой статус органов юридического лица. Хозяйство и право. 2004. № 8. С. 53-56.

German Stock Corporation Act (Aktiengesetz). English translation as at May 10, 2016. URL: http://www.nortonrosefulbright.com/files/german-stock-corporation-act-147035. pdf (дата звернення: 17.11.2018).

Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 25.02.2016. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004600-16 (дата звернення: 18.11.2018).

Постанова Київського апеляційного господарського суду від 30.01.2017 у справі № 911/750/16. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/64467865 (дата звернення: 18.11.2018).

Господарський процесуальний кодекс України в редакції від 28.08.2018. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56.

Про акціонерні товариства: Закон України в редакції від 01.10.2018. Відомості Верховної Ради України. 2008. № 50-51. Ст. 384.

Сороченко А. Підстави набуття корпоративних прав та момент виникнення корпоративних правовідносин за законодавством України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2012. Вип. 94. С. 83-86.

Постанова Верховного Суду від 24.07.2018 у справі № 927/890/16. URL: http:// reyestr.court.gov.ua/Review/75501134 (дата звернення: 20.11.2018).

Спасибо-Фатєєва І. В. Цивільно-правові проблеми акціонерних правовідносин : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2000. 36 с.

Щербина О. В. Правове становище акціонерів за законодавством України. К.: ЮрінкомІнтер, 2001. 158 с.

Постанова Верховного Суду від 16.05.2018 у справі № 910/21025/16. URL: http:// reyestr.court.gov.ua/Review/74478791 (дата звернення: 20.11.2018).

Цивільний кодекс України в редакції від 04.11.2018. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356.

Сліпенчук Н. А. Проблемні питання щодо визнання недійсними рішень загальних зборів учасників товариства. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2013. Вип. 33. С. 161-170.

Глусь Н. С. Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. К., 2000. 23 с.

Лукач І. В. Господарсько-правове регулювання корпоративних відносин в Україні: теоретичні проблеми: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.04. Київ, 2016. 474 с.

Постанова Верховного Суду від 12.04.2018 у справі № 914/1968/16. URL: http:// reyestr.court.gov.ua/Review/73410612 (дата звернення: 21.11.2018).

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України в редакції від 06.02.2018. Відомості Верховної Ради. 2018. № 13. Ст. 69.

Постанова Верховного Суду від 21.03.2018 у справі № 927/524/17. URL: http:// reyestr.court.gov.ua/Review/72940321 (дата звернення: 21.11.2018).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.