DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.32.149581

ВИКОНАННЯ БАТЬКАМИ ОБОВ’ЯЗКУ З УТРИМАННЯ ПОВНОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ, ЯКА ПРОДОВЖУЄ НАВЧАННЯ

В. І. Труба

Анотація


Стаття присвячена виконанню батьками обов’язку з утримання дитини, яка досягла повноліття, але продовжує навчатися. Обґрунтовується, що батьки, в тому числі і ті, що позбавлені батьківських прав повинні надавати матеріальну допомогу своїм дітям, якщо ті навчаються до досягнення ними двадцяти трьох років.

Ключові слова


сімейне право; діти; аліменти; право на утримання; обов’язок батьків;

Повний текст:

PDF

Посилання


Сімейне право України: підручник за заг.ред. Т. В. Боднар та О. В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2018. – 520 с.

Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар/ За ред. І. В. Жилінкової. – Х.: Ксилон, 2008. – 855 c.

Європейська конвенція про здійснення прав дітей від 25.01.1996, ратифікована Україною із заявою Законом № 69-V від 03.08.200603.08.2006, підписана від імені України 07.05.1999, набрання чинності для України 01.04.2007 [Електронний ресурс]. – ВРУ. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_135.

Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Видавничий Дім «ІнЮре», 2003. – 532 c.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07. 2014. – ВРУ. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. - Назва з екрана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.