DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.32.149582

ДО ПИТАННЯ ПРО СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Є. О. Каташинський, О. М. Миколенко

Анотація


У статті розглянуто процес реформування та створення органів досудового розслідування в Україні: Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань та слідчих органів Державної кримінально-виконавчої служби України. Приділяється увага ефективності роботи окремих органів на прикладах офіційних статистичних показників. Також аналізуються причини, через які початок роботи Державного бюро розслідувань істотно затягувався.

Ключові слова


органи досудового розслідування; Національне антикорупційне бюро України; Державне бюро розслідувань; слідчі органи Державної кримінально-виконавчої служби України;

Повний текст:

PDF

Посилання


Про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції [Електронний ресурс] : проект закону України № 5085 від 16.09.2014. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52186. – Назва з екрана.

Звіт: I півріччя 2018 року [Електронний ресурс] : Національне антикорупційне бюро України. – Режим доступу: https://nabu.gov.ua/report/zvit-pershe-pivrichchya- 2018-roku. – Назва з екрана.

Звіт: II півріччя 2017 року [Електронний ресурс] : Національне антикорупційне бюро України. – Режим доступу: https://nabu.gov.ua/report/zvit-druge-pivrichchya- 2017-roku. – Назва з екрана.

Звіт: I півріччя 2017 року [Електронний ресурс] : Національне антикорупційне бюро України. – Режим доступу: https://nabu.gov.ua/report/zvit-pershe-pivrichchya- 2017-roku. – Назва з екрана.

Звіт: серпень 2016 – лютий 2017 [Електронний ресурс] : Національне антикорупційне бюро України. – Режим доступу: https://nabu.gov.ua/report/zvit-serpen-2016-lyutyy-2017. – Назва з екрана.

Звіт: лютий – серпень 2016 [Електронний ресурс] : Національне антикорупційне бюро України. – Режим доступу: https://nabu.gov.ua/report/zvit-lyutyy-serpen-2016. – Назва з екрана.

ВССУ надав роз'яснення з питання підслідності справ Державного бюро розслідувань України [Електронний ресурс] : Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/ golovna_storinka/vssu_nadav_roz%E2%80%99jasnennja_cshodo_pitannja_pidslidnosti_sprav_derzhavnogo_bjuro_rozsliduvan_ukrajini.html. – Назва з екрана.

Про Національне антикорупційне бюро України [Електронний ресурс] : Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1698-18. – Назва з екрана.

Старенький С. Слідчі Мін'юсту не мають можливості проводити досудові розслідування [Електронний ресурс] : Закон і Бізнес, випуск № 44, 2017. – Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/130865-slidchi_minyustu_ne_mayut_zmogi_provoditi_ dosudovi_rozsliduv.html. – Назва з екрана.

Справа за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини шостої статті 216 Кримінально-процесуального кодексу України [Електронний ресурс] : рішення Конституційного Суду України. – Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/v003p710-18. – Назва з екрана.

Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події [Електронний ресурс] : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.11.2015 № 1377. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1498-15. – Назва з екрана.

Про Державне бюро розслідувань [Електронний ресурс] : Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794- 19. – Назва з екрана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.