DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.32.149583

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ СТОСОВНО ЖІНОК ТА ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Т. О. Павлова, А. С. Кривошликова

Анотація


У статті здійснено правовий аналіз існуючих правових гарантій рівності чоловіка та жінки, що передбачені у вітчизняному кримінальному законодавстві, та новел Кримінального кодексу Україні, які пов’язані із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» від 06.12.2017 р. № 2227-VIII, яким імплементуються положення Стамбульської конвенції в національне кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство України для боротьби з насильством щодо жінок та домашнім насильством.


Ключові слова


міжнародно-правові стандарти; протидія домашньому насильству; протидія насильству щодо жінок;

Повний текст:

PDF

Посилання


Про запобігання та протидію домашньому насильству [Електронний ресурс]: Закон України від 07.12.2017 р. № 2229-VIII. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2229-19. – Назва з екрана.

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами [Електронний ресурс]: Закон України від 06.12.2017 р. № 2227-VIII. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19. – Назва з екрана.

Пивоваров В. В., Ілліна А. В. Кримінологічний аналіз законодавства про запобігання і протидію домашньому насильству / В. В. Пивоваров, А. В. Ілліна // Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 1. – С. 280–284.

Кримінальний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. – Назва з екрана.

Кривошликова А. С. Особливості реалізації принципів ґендерної політики у кримінальному законодавстві України та правозастосовчій практиці / А. С. Кривошликова // Тези наук.-практ. конф. ІІ туру Всеукр. конк. студ. наук. робіт зі спец. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», 16 квітня 2018 року / Відп. за вип. Г. В. Дідківська, О. М. Бодунова, Т. М. Супрун. – Ірпінь: Видавництво Університету державної фіскальної служби України, 2018. – С. 57–60.

Головко Т. М. Гендерні аспекти покарання : автореф. дис. … канд. юрит. наук : 12.00.08 / Т. М. Головко // НАН України. – Київ, 1998. – 20 с.

Методичні матеріали на тему «Запобігання та протидія домашньому насильству», затверджені Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві / Міністерство юстиції України. – Київ, 2018 р. – 15 с.

Павлова Т. О. Місце обмежувальних заходів у системі заходів кримінально-правового впливу / Т. О. Павлова // Матеріали 73-ї звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (28-30 листопада 2018 р., м. Одеса) / відп. ред. А. В. Смітюх; ред. кол.: А. В. Андрейченко, О. М. Савастєєва, Т. В. Степанова [та ін.]. – Одеса : Фенікс, – 2018. – С. 38–40.

Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс]: Закон України від 07.12.1984 р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/80731-10. – Назва з екрана.

Дудоров О. О. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (основні положення кримінально-правової характеристики) : практ. порадник / О. О. Дудоров; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2018. – 92 с.

Сімейний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 10.01.2002 р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14. – Назва з екрана.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.