DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.32.149584

ЮРИДИЧНІ ПІДСТАВИ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Т. В. Гольденберг

Анотація


Статтю присвячено аналізу юридичних підстав діяльності Всесвітньої організації охорони здоров’я. Стверджується що у підставами діяльності ВООЗ як і більшості інших міжнародних міжурядових організацій є установчий договір, акти прийнятті на підставі установчого договору, а також акти вказані в установчому договорі та документи інших організацій.


Ключові слова


Всесвітня організація охорони здоров’я; ВООЗ; установчий договір;

Повний текст:

PDF

Посилання


Шперун Х. В. Правовий статус Міжнародного валютного фонду : дис...канд. юрид. наук: 12.00.11 – міжнародне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. - 220 c. C. 90-91.

Білорус І. О. Правосуб'єктність міжнародних неурядових організацій в умовах глобалізації міжнародного економічного права [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 – міжнародне право. – Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2005. - 21 с.

Doliwa-Klepaсki Z. Encyklopedia Organizacji Mendzynarodowych. Warszawa, Wydawnictwo 69, 1997. 630 s.

Дунас О. І. Правовий статус міжнародних фінансових організацій: автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.11– міжнародне право. – Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2009. - 20 с.

Meng W. Internationale Organisationen völkerrechtlichen Deliktsrecht URL: http:// www.zaoerv.de/45_1985/45_1985_2_a_324_371.pdf.

Беляков А. В. Всемирная организация здравоохранения как центральный орган обеспечения права человека на здоровье /А. В. Беляков // Российская юстиция. 2009. № 8. С. 18-20.

Basic documents. Forty-eighth edition Including amendments adopted up to 31 December 2014. World Health Organization, 2014. URL: http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/ basic-documents-48th-edition-en.pdf#page=205.

Коробенкова М. А. Некоторые аспекты нормотворческой деятельности Всемирной организации здравоохранения. Социальное и пенсионное право. 2010. № 2. С. 27-30.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.