DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.32.149585

ДОКАЗУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ СУДІ ООН

В. П. Кононенко

Анотація


Статтю присвячено визначенню поняття доказування у міжнародній судовій процедурі, аналізу об’єкта і предмета доказування в Міжнародному Суді ООН.


Ключові слова


доказування; принцип рівності сторін; суверенітет;

Повний текст:

PDF

Посилання


Офіційний сайт Суду ООН. URL: http://www.icj-cij.org/files/case-related/166/19394. pdf (дата звернення 02.11.2018).

Офіційний сайт Суду ООН. URL: http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml (дата звернення 02.11.2018).

Офіційний сайт Суду ООН. URL: http://www.un.org/russian/icj/index.htm (дата звернення 02.11.2018).

Камишанський М. М. Міжнародно-правове регулювання використання компенсацій як форми відшкодування шкоди держав і міжнародних міжурядових організацій за міжнародно-протиправні діяння: автореф. дис... канд. юрид. наук. Х., 2017. 24 с.

Shurma S. India`s Boundary and Territorial Disputes. Delhi: Vikas Publications, 1971. 198 р.

Тертышник В. М., Слинько С. В. Теория доказательств: Учебное издание. Х.: Арсис, 1998 г. 256 с.

Клименко Б. М. Мирное решение международных споров. М.: Междунар. отношения, 1982 г. 184 с.

Див.: Доклад Комиссии международного права ООН 1964 г. URL: http://untreaty. un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1964_v2_e.pdf (дата звернення 02.11.2018).

Кононенко В. П. Позиция Суда ООН относительно условий перехода правового титула над территорией в решении по делу о суверенитете над Педра-Бранка/Пулау-Бату-Путех, Мидл-Рокс и Саут-Ледж (Малайзия/Сингапур) / В. П. Кононенко // Актуальні проблеми міжнародного права. Матеріали науково-практичного круглого столу (17 квітня 2015). – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – С. 59-63.

Judgment of 23 May 2008 – Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore). URL: http://www.icj-cij.org/docket/ files/130/14492.pdf (дата звернення 02.11.2018).

Сеидова А. А. Решения международного суда ООН по спорам о признании государственного суверенитета в отношении территории / А. А. Сеидова // Право і суспільство – 2012. – № 1. – С. 102-106.

Jennings R. Acquisition of territory in International Law. Manchester University Press, 1963. 180 р.
Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.