DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.32.149585

ДОКАЗУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ СУДІ ООН

В. П. Кононенко

Анотація


Статтю присвячено визначенню поняття доказування у міжнародній судовій процедурі, аналізу об’єкта і предмета доказування в Міжнародному Суді ООН.


Ключові слова


доказування; принцип рівності сторін; суверенітет;

Повний текст:

PDF

Посилання


Офіційний сайт Суду ООН. URL: http://www.icj-cij.org/files/case-related/166/19394. pdf (дата звернення 02.11.2018).

Офіційний сайт Суду ООН. URL: http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml (дата звернення 02.11.2018).

Офіційний сайт Суду ООН. URL: http://www.un.org/russian/icj/index.htm (дата звернення 02.11.2018).

Камишанський М. М. Міжнародно-правове регулювання використання компенсацій як форми відшкодування шкоди держав і міжнародних міжурядових організацій за міжнародно-протиправні діяння: автореф. дис... канд. юрид. наук. Х., 2017. 24 с.

Shurma S. India`s Boundary and Territorial Disputes. Delhi: Vikas Publications, 1971. 198 р.

Тертышник В. М., Слинько С. В. Теория доказательств: Учебное издание. Х.: Арсис, 1998 г. 256 с.

Клименко Б. М. Мирное решение международных споров. М.: Междунар. отношения, 1982 г. 184 с.

Див.: Доклад Комиссии международного права ООН 1964 г. URL: http://untreaty. un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1964_v2_e.pdf (дата звернення 02.11.2018).

Кононенко В. П. Позиция Суда ООН относительно условий перехода правового титула над территорией в решении по делу о суверенитете над Педра-Бранка/Пулау-Бату-Путех, Мидл-Рокс и Саут-Ледж (Малайзия/Сингапур) / В. П. Кононенко // Актуальні проблеми міжнародного права. Матеріали науково-практичного круглого столу (17 квітня 2015). – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – С. 59-63.

Judgment of 23 May 2008 – Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore). URL: http://www.icj-cij.org/docket/ files/130/14492.pdf (дата звернення 02.11.2018).

Сеидова А. А. Решения международного суда ООН по спорам о признании государственного суверенитета в отношении территории / А. А. Сеидова // Право і суспільство – 2012. – № 1. – С. 102-106.

Jennings R. Acquisition of territory in International Law. Manchester University Press, 1963. 180 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.