DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.32.149586

ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ АРБІТРАЖІВ: НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА СУДОВА ПРАКТИКА

М. А. Тетерук

Анотація


Статтю присвячено аналізу окремих законодавчих новел щодо регулювання процедури визнання та виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів в Україні, а також їх вияв в новітній судовій практиці.


Ключові слова


арбітрабельність; комерційний арбітраж; визнання та виконання іноземних арбітражних рішень;

Повний текст:

PDF

Посилання


Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень: Конвенція, Міжнародний документ від 10.06.1958. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_070 (дата звернення: 20.11.2018).

Руководство по Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 год). URL: http://www.uncitral.org/pdf/ russian/texts/arbitration/NY-conv/ 2016_Guide_on_the_ Convention.pdf (дата звернення: 20.11.2018).

Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.1994 № 4002- XII. Дата оновлення: 15.12.2017. URL: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/4002-12/ parao171#o171 (дата звернення: 20.11.2018).

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон від 18.03.2004 № 1618-IV. Дата оновлення: 04.11.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення: 20.11.2018).

Ерпылева Н. Ю. Международный коммерческий арбитраж: правовые основы функционирования. NB: Международное право. — 2013.- № 1. С. 1-74.

Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами: Конвенція, Міжнародний документ від 18.05.1965. URL: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_060 (дата звернення: 20.11.2018).

Коч О. В. Визнання та примусове виконання рішень іноземних арбітражів в Україні: деякі проблемні питання. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України № 3 (2015). С. 65-72.

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03.10.2017 р. № 2147-VIII URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19 (дата звернення: 20.11.2018).

Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у справі № 796/35/2018 від 30 липня 2018 року. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review /75581138 (дата звернення: 20.11.2018).

Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справі № 904/4384/17 від 17 квітня 2018 року. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/73702604 (дата звернення: 20.11.2018).

Захарченко Т. Г., Теплюк М. О. Визнання і виконання міжнародних арбітражних рішень в Україні: питання теорії та практики. Право України. - 2011. - № 1. - С. 160-183.

Цірат Г. А. Актуальні питання реформування законодавства України про міжнародний комерційний арбітраж як передумова створення в Україні сприятливих правових умов вирішення міжнародних комерційних спорів. Міжнародні відносини. – 2017. - № 1(46). С.77-81.

Притика Ю. Д. Забезпечувальні заходи в міжнародному комерційному арбітражі. Право України. - 2011. - № 1. - С. 139-149.

Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у справі № 785/1018/18 від 24 вересня 2018 року URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/76812069 (дата звернення: 20.11.2018).

Ухвала Шевченківського районного суду міста Києва у справі № 761/22804/15-ц від 17 вересня 2015 року URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50702877 (дата звернення: 20.11.2018).

Постанова Великої Палати Верховного Суду по справі № 759/16206/14-ц від 15 травня 2018 року. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74630452 (дата звернення: 20.11.2018).

Про судоустрій: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. Дата оновлення: 05.08.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (дата звернення: 20.11.2018).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.