DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2018.32.149587

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ

Г. С. Фединяк

Анотація


У статті розглядаються правові підстави виконання роботи громадянами України за кордоном. Це направлення в іншу державу з метою виконання певної роботи та укладення трудового контракту з іноземним працедавцем на виконання роботи. Вказані деякі причини нелегальної трудової міграції. Акцентується увага на новій термінології: «неформальна зайнятість», «неформальна економіка», «незадекларована праця», «нелегальна праця», «прихована праця». Вказані різні підходи держав до вирішення питання стосовно нелегальної трудової міграції, в тому числі стосовно України.


Ключові слова


робота за кордоном; громадяни України; легальне працевлаштування; нелегальне працевлаштування;

Повний текст:

PDF

Посилання


Журба О. В. Праця громадян України за кордоном: особливості правового регулювання : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Журба Олександр Валерійович ; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Х., 2008. – 20 с.

Сергєєва С. М. Нормативно-правове регулювання трудових відносин, ускладнених іноземним елементом : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Сергєєва Світлана Миколаївна ; Одеська національна юридична академія. – О., 2004. – 190 с.

Довжук О. В. Правове регулювання міжнародних приватних трудових відносин на сучасному етапі (матеріально-правовий аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Довжук Олена Володимирівна ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 17 с.

Заклекта О., Юрченко В., Шиманська О. Трудова міграція як умова розвитку міжнародного ринку праці / О. Заклекта, В. Юрченко, О. Шиманська // Вісник КНТЕУ. – 2002. – № 4. – С. 9-19.

Хомич Л. В. Зовнішня трудова міграція населення України: масштаби, сучасні ознаки та географія / Л. В. Хомич // ekhsuir.kspu.edu – Назва з екрану.

Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право : підручн. / Г. С. Фединяк, Л. С. Фединяк. – К.: Алерта, 2017. – 504 с.

Pfau-Effinger B. Varieties of undeclared work in European societies // B. Pfau-Effinger British Journal of Industrial Relations. – 2009. – № 47. – P. 43-59.

Перехід від неформального до формального сектору економіки. Доповідь V (1) 103-ї сесії МКТ, МОП. – Женева, 2014. – 139 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Правова держава

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.