DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.38.204119

ПІДСТАВИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

С. С. Андрейченко

Анотація


Застосування в міжнародному кримінальному судочинстві підстав, що виключають кримінальну відповідальність свідчить про розвиток міжнародного кримінального права у руслі дотримання гарантій прав та свобод людини при здійсненні правосуддя. У статті надано загальну характеристику підставам, що виключають кримінальну відповідальність за міжнародним кримінальним правом та представлено їх класифікацію (матеріальні та процесуальні підстави; підстави, що виключають протиправність («justification») та підстави, що виключають винуватість («excuses»); розкрито систему підстав, передбачених Римським Статутом МКС). Підстави, що виключають міжнародну кримінальну відповідальність отримали достатньо широке висвітлення у доктрині міжнародного права; серед авторів, які розробляли цю проблему можна назвати таких: К. Амбос, Дж. Гілберт, А. Есер, А. Кассезе, К. Стан, У. Шабас та ін. В Україні майже відсутні наукові дослідження підстав, що виключають кримінальну відповідальність за міжнародні злочини. Римський Статут, поєднавши підходи різних правових систем до розуміння підстав, що виключають кримінальну відповідальність, вперше кодифікував такі підстави. Статут містить три групи підстав, що виключають кримінальну відповідальність індивідів. Статут не містить вичерпного переліку таких підстав, що дозволяє застосовувати підстави, не передбачені Статутом, що свідчить про його гнучкість як правового інструменту. Застосування підстав, що виключають кримінальну відповідальність індивіда за вчинення міжнародних злочинів, як показує практика, стикається зі значною кількістю питань й потребує детального вивчення кожної із підстав, що має свій окремий механізм дії.

Ключові слова


підстави; що виключають кримінальну відповідальність; захисти; Римський Статут; Міжнародний кримінальний суд

Повний текст:

PDF

Посилання


Gilbert, J. (2006). Justice not revenge: The International Criminal Court and the ‘grounds to exclude criminal responsibility’ – defences or negation of criminality? The International Journal of Human Rights, 10 (2), 143-160.

Stahn, C. (2019). A Critical Introduction to International Criminal Law. Cambridge: Cambridge University Press.

Eser, A. (2008). Grounds for excluding criminal responsibility. Article 31 of the Rome Statute. In: Otto Triffterer (ed.): Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court. Second Edition. München/Oxford/Baden-Baden: C.H. Beck/Hart/Nomos.

Dinstein, Y. (2012). International Criminal Courts and Tribunals, Defences. Max Planck Encyclopedias of International Law. Oxford University Press (pp. 696-702).

Schabas, W. (2017). Introduction to International Criminal Law. 5th edition. Cambridge: Cambridge University Press.

ICTY, Prosecutor v. Erdemović (1997).IT-96–22-A. Separate and Dissenting Opinion ofJudgeCassese.In the Appeals Chamber. Retrieved from: https://www.icty.org/x/cases/erdemovic/acjug/en/erd-adojcas971007e. pdf.

Gnatovskyy, М., Kucher, O. Korynevych, A. (2014). Recognition of the jurisdiction of the International Criminal Court: expectations of Ukraine. Ukrainian Revolution of Dignity, Russian aggression and international law. Kyiv: К. І. S. (pp. 524-525) [in Ukrainian].

Dryomina, N. V. (2006). Jurisdiction of international criminal courts and tribunals. Odessa: Feniks [in Ukrainian].

Theory and practice of international criminal law (2017). Ed. prof. Zelinskaja N. A. Odessa: Feniks [in Ukrainian].

Zelinskaja, N. A. (2006). International crimes and international crime. Odessa: Juridicheskaja literatura [in Russian].

Pylypenko, V. (2017). Responsibility for the commission of war crimes on the execution of the order. National law journal: theory and practice. (IULIE), 186-189 [in Ukrainian].

Verle, G. (2011). Principles of international criminal law; trans. from English S. Sayapin. Odessa: Fenix; M.: TransLit [in Russian].

Rome Statute of the International Criminal Court (Rome Statute), 2187 UNTS 90.

Ambos, K. (2011). Defences in International Criminal Law. In B. Brown (ed.) Research Handbook on International Criminal Law. Cheltenham: Elgar (pp. 299-329).

Krebs, B. (2013). Justification and Excuse in Article 31(1) of the Rome Statute. Cambridge Journal of International and Comparative Law. (2) 3, 382–410.

United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court Rome, Italy 15 June-17 July 1998. UN Doc. A/CONF.183/C.1/SR.1.

Ambos, K. (2002). Other Groundsfor Excluding Criminal Responsibility. In:A. Cassese / P. Gaeta /J.R.W.D. Jones (eds.). The Rome Statute of the International Criminal Court: a Commentary, Vol. I, (pp. 984-1029).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Gilbert J. Justice not revenge: The International Criminal Court and the ‘grounds to exclude criminal responsibility’ – defences or negation of criminality? The International Journal of Human Rights, 2006. Vol. 10 (2). Р. 143-160.

Stahn C. A Critical Introduction to International Criminal Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. 464 p.

Eser A. Grounds for excluding criminal responsibility. Article 31 of the Rome Statute. In: Otto Triffterer (ed.): Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court. Second Edition. München/ Oxford/Baden-Baden: C.H. Beck/Hart/Nomos, 2008. P. 863-893.

Dinstein Y. International Criminal Courts and Tribunals, Defences. Max Planck Encyclopedias of International Law. Oxford University Press, 2012. Р. 696-702.

Schabas W. Introduction to International Criminal Law. 5th edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 612 p.

ICTY, Prosecutor v. Erdemović, IT-96–22-A, Judgment, 7 October 1997, Separate and Dissenting Opinion of Judge Cassese. In the Appeals Chamber). URL: https://www.icty.org/x/cases/erdemovic/acjug/en/erdadojcas971007e.pdf.

Гнатовський М. М., Кучер О. Б., Кориневич А. О. Визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду: очікування України. Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право. К.: К. І. С, 2014. С. 524-525.

Дрьоміна Н. В. Юрисдикція міжнародних кримінальних судів і трибуналів. Монографія. Одеса: Фенікс, 2006. 223 с.

Теорія та практика міжнародного кримінального права. За ред. проф. Зелінської Н. А. Одеса : Фенікс, 2017. 526 с.

Зелинская Н. А. Международные преступления и международная преступность : монография. Одеса: Юрид. лит., 2006. 568 с.

Пилипенко В. Відповідальність за вчинення воєнних злочинів на виконання наказу. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. National law journal: theory and practice. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2017 (IULIE). С. 186-189.

Верле Г. Принципы международного уголовного права; пер. с англ. С. В. Саяпина. О. : Фенікс; М. : ТрансЛит, 2011. 910 с.

Rome Statute of the International Criminal Court (Rome Statute), 2187 UNTS 90.

Ambos K. Defences in International Criminal Law. In B. Brown (ed.) Research Handbook on International Criminal Law. Cheltenham: Elgar, 2011. Р. 299-329.

Krebs B. Justification and Excuse in Article 31(1) of the Rome Statute. Cambridge Journal of International and Comparative Law. 2013, Vol. (2) 3. Р. 382–410.

United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court Rome, Italy 15 June-17 July 1998. UN Doc. A/CONF.183/C.1/SR.1.

Ambos K. Other Grounds for Excluding Criminal Responsibility. In: A. Cassese / P. Gaeta / J.R.W.D. Jones (eds.). The Rome Statute of the International Criminal Court: a Commentary, 2002, Vol. I. Р. 984-1029

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.