DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.38.204124

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕХАНІЗМИ З НЕДОТРИМАННЯ БАГАТОСТОРОННІХ УГОД З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

М. О. Медведєва, В. В. Гуменюк

Анотація


Питання реалізації та недотримання міжнародних природоохоронних угод посідає одне із ключових місць серед найактуальніших проблем сучасного міжнародного права навколишнього середовища. Серед іншого, це викликано неефективним виконанням державами своїх зобов’язань та відсутністю єдиного підходу до розуміння функціонування механізмів з питань недотримання багатосторонніх угод з охорони навколишнього середовища. В статті розкриваються особливості цих механізмів, аналізуються причини появи та їх характерні риси. На підставі вивчення спеціальних досліджень українських та зарубіжних вчених сформульовано цілісний підхід до вищезгаданих аспектів.

Ключові слова


механізми з питань недотримання; багатостороння угода з охорони навколишнього середовища; міжнародне право навколишнього середовища

Повний текст:

PDF

Посилання


Henkin: Almost All Nations…: website. URL: http://manusama.com/2016/07/18/henkin-almost-all-nations/ (last accessed: 15.05.2020)

Brack, D. (2001). International forums for non-compliance and dispute settlement in environment-related cases. London: The Royal Institute of International Affairs.

Fitzmaurice, M. (2002). International protection of the environment. The Hague, Boston, London: Martinus Nijhoff Publishers.

Crossen, T. E. (2003). Multilateral Environmental Agreements and the Compliance Continuum. Bepress Legal Series. Paper 36.

Medvedieva M. O. (2012). Theoretical and practical aspects of realization of international legal norms on environmental protection : monograph. Kyiv : Feniks [in Ukrainian].

Medvedieva M. O. (2012). Realization of international legal norms on environmental protection. Doctor’s thesis. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv [in Ukrainian].

Brunnee, J. (2006). Enforcement mechanisms in international law and international environmental law. In Beyerlin, U., Stoll, P.-T. & Wolfrum (Eds.), Ensuring compliance with multilateral environmental agreements: A dialogue between practitioners and academia (pp. 1-24). Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers.

Loibl, G. (2010). Compliance procedures and mechanisms. In Fitzmaurice, M., Ong, D. M. & Merkouris, P. (Eds.), Handbook on International Environmental Law. Edward Elgar Publishing Limited.

Vienna Convention on the Law of Treaties (1969). United Nationa Treaty Series. Vol. 1155. P. 331.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Henkin: Almost All Nations : URL: http://manusama.com/2016/07/18/henkin-almost-all-nations.

Brack D. International forums for non-compliance and dispute settlement in environment-related cases. London: The Royal Institute of International Affairs. 2001.

Fitzmaurice M. International protection of the environment. The Hague, Boston, London: Martinus Nijhoff Publishers. 2002.

Crossen T. E. Multilateral Environmental Agreements and the Compliance Continuum. Bepress Legal Series. 2003. Paper 36.

Медведєва М. О. Теоретичні та практичні аспекти реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища : монографія. Київ : Фенікс. 2012. 484 с.

Медведєва М. О. Реалізація міжнародно-правових норм з охорони навколишнього середовища : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 12.00.11. Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ. 2012. 492 с.

Brunnee J. Enforcement mechanisms in international law and international environmental law. In Beyerlin, U., Stoll, P.-T. & Wolfrum (Eds.), Ensuring compliance with multilateral environmental agreements: A dialogue between practitioners and academia (pp. 1-24). Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers. 2006.

Loibl G. Compliance procedures and mechanisms. In Fitzmaurice, M., Ong, D. M. & Merkouris, P. (Eds.), Handbook on International Environmental Law. Edward Elgar Publishing Limited. 2010.

Vienna Convention on the Law of Treaties. United Nationa Treaty Series. 1969. Vol. 1155. P. 331.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.