DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.38.204127

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОМ

О. М. Нагуш

Анотація


У статті досліджується житлово-будівельний кооператив як організаційно-правова форма суб’єктів права, що здійснюють свою діяльність у житлово-комунальній сфері щодо утримання та управління будинком. Розглядаються поняття та форми управління багатоквартирним будинком. Аналізується правова природа житлово-будівельного кооперативу та сутність його діяльності. Метою створення житлово-будівельного кооперативу визначається задоволення житлових потреб фізичних та/або юридичних осіб шляхом спільної участі за рахунок власних коштів у будівництві або реконструкції багатоквартирного жилого будинку, його наступному утриманні й управлінні будинком і прибудинковою територією. Обґрунтовується право житлово-будівельних кооперативів здійснювати обслуговування та управління кооперативними будинками.


Ключові слова


житлово-будівельний кооператив; форми управління багатоквартирним будинком; управління будинком; житлові відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro osoblyvosti zdiisnennia prava vlasnosti u bahatokvartyrnomu budynku: Zakon Ukrainy vid 14 travnia 2015 № 417-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19 [in Ukrainian].

Oliinyk N. I., Cheberiak Yu. P. (2013). Evolution of institutional forms of housing management system in Ukraine. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, 4(16), 73-86 [in Ukrainian].

Oliinyk N. I. (2008). Historical and economic analysis of transformations and main trends in the housing and construction complex of Ukraine. Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 3. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe [in Ukrainian].

Pro dalshyi rozvytok zhytlovo-budivelnoi (zhytlovoi) kooperatsii: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy 20 zhovtnia 1992 № 593. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/593-92- %D0 %BF [in Ukrainian].

Konstytutsiinyi Sud Ukrainy: Rishennia u spravi za konstytutsiinym zvernenniam Barabasha O. L. shchodo ofitsiinoho tlumachennia chastyny piatoi statti 94 ta statti 160 Konstytutsii Ukrainy (sprava pro nabuttia chynnosti Konstytutsiieiu Ukrainy) vid 03 zhovtnia 1997 № 4-zp. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link1/ks97004.html [in Ukrainian].

Pro kooperatsiiu: Zakon Ukrainy vid 10 lypnia 2003 № 1087-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1087-15 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Prymirnoho statutu zhytlovo-budivelnoho kooperatyvu: Postanova Rady Ministriv Ukrainskoi RSR vid 30 kvitnia 1985 № 186. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/186-85- %D0 %BF [in Ukrainian].

Furman I. M. Zhytlovo-budivelni kooperatyvy: buty chy ne buty. URL: https://protocol.ua/ua/gitlovo_ budivelni_kooperativi_buti_chi_ne_buti [in Ukrainian].

Pro osoblyvosti zdiisnennia prava vlasnosti u bahatokvartyrnomu budynku: Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy vid 22 hrudnia 2014 № 1565. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ GH17H00A.html [in Ukrainian].

Pro obiednannia spivvlasnykiv bahatokvartyrnoho budynku: Zakon Ukrainy vid 29 lystopada 2001. № 2866- III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14 [in Ukrainian].

Zemelnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 25 zhovtnia 2001. № 2768-III. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2768-14#n397 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку: Закон України від 14 травня 2015. № 417-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19.

Олійник Н. І., Чеберяк Ю. П.. Еволюція інституційних форм системи управління житловим фондом України. Публічне управління: теорія та практика : збірник наукових праць. Х.: Вид-во «ДокНаукДержУпр». 2013. Випуск 4(16). С. 73-86.

Олійник Н. І. Історико-економічний аналіз перетворень і основних тенденцій у житлово-будівельному комплексі України. Вісн. НАДУ. 2008. № 3. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/ cgiirbis.

Про дальший розвиток житлово-будівельної (житлової) кооперації: Постанова Кабінету Міністрів України 20 жовтня 1992 р. № 593. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/593-92- %D0 %BF.

Конституційний Суд України: Рішення у справі за конституційним зверненням Барабаша О. Л. щодо офіційного тлумачення частини п’ятої статті 94 та статті 160 Конституції України (справа про набуття чинності Конституцією України) від 03 жовтня 1997. № 4-зп. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link1/ks97004.html.

Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 р. № 1087-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1087-15.

Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу: Постанова Ради Міністрів Української РСР від 30 квітня 1985 р. № 186. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/186- 85- %D0 %BF.

Фурман І. М. Житлово-будівельні кооперативи: бути чи не бути. URL: https://protocol.ua/ua/gitlovo_ budivelni_kooperativi_buti_chi_ne_buti.

Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку: Пояснювальна записка до проекту Закону України від 22 грудня 2014. № 1565. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ GH17H00A.html.

Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України від 29 листопада 2001. № 2866-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14.

Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001. № 2768-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2768-14#n397.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.