DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.38.204128

УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ ЧИ ПОДАТКОВЕ ШАХРАЙСТВО: ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Б. М. Орловський

Анотація


Стаття присвячена дослідженню кримінально-правового регулювання складу злочину, пов’язаного із «ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)» та його можливої альтернативи у формі «податкового шахрайства». При здійсненні дослідження автор розглядає існуючу редакцію статті 212 КК України та законопроекти, пов’язані із зміною структури цієї статті шляхом введення нового складу злочину – «податкового шахрайства». На підставі аналізу співвідношення змісту складів злочинів «ухилення від сплати податків» та «податкового шахрайства» автором робляться відповідні висновки та пропозиції.

Ключові слова


ухилення від сплати податків; податкове шахрайство; фіктивне підприємництво; податкова звітність; умисне неподання; завідомо неправдива інформація

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranov, S. O. (2015). The tax evasion as the major factor in the shadow economy. Zbirnyk naukovyh pratc’ Natcional’noyi akademii dergavnogo upravlinnya pry Prezydentovi Ukrainy, 2, 58-70 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on amendments to the Criminal Code of Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine to reduce pressure on business No 101-IX. (2019, September, 18). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy, 40, 35 [in Ukrainian].

Kozlovskyi, V. L. (2017). The tax fraud and the methods of combating it. Economic problems of sustainable development: Proceedings of the all-Ukrainian scientific and technical conference (pp. 123-124). Sumy: SumDU [in Ukrainian].

Criminal code of Ukraine: with changes and additions as of 11/28/2019. Kyiv: Vydavnytstvo Palyvoda A.V., 212 [in Ukrainian].

Popova, S. M., & Krainyk, G.S., & Popova, L.M., & Eschuk, O.M. (2018). Observance of the tax legislation as a necessary condition for the financial development of the state. Financial and credit activity-problems of theory and practice, 3 (26), 425-434 [in Ukrainian].

Law of Ukraine about the State budget of Ukraine for 2020 No 294-IX (2019, November, 14). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy, 5, 31 [in Ukrainian].

Draft Law of Ukraine on the Bureau of financial investigations No 1208-2 (2019, September, 18). Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66887 [in Ukrainian].

Streltsov, E. L. (2019). Reforming of the criminal legislation: the provisions to be taken into account. Criminal offense: national and foreign dimensions: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (pp. 58-65). Odessa: Yurydychna literatura [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баранов С. О. Ухилення від сплати податків як основний чинник тіньової економіки. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2015. № 2. С. 58-70.

Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес: Закон № 101-IX від 18.09.2019 року. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 40. Ст. 219.

Козловський В. Л. Податкове шахрайство та методи боротьби з ним. Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького (м. Суми, 21-25 квітня 2017 р.). За заг. ред.: Т. А. Васильєвої, Г. О. Швіндіної. Суми: СумДУ, 2017. С. 123-124.

Кримінальний кодекс України: зі змінами та доповненнями станом на 28.11.2019 (офіційний текст). Київ: Видавництво «Паливода А.В.», 2019. 212 с.

Попова С. М., Крайник Г. С., Попова Л. М., Єщук О. М. Додержання податкового законодавства як необхідна умова фінансового розвитку держави. Financial and credit activity-problems of theory and practice. 2018. Volume 3. Issue 26. P. 425-434.

Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон № 294-IX від 14.11.2019 року. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 5. Ст. 31.

Проект Закону про Бюро фінансових розслідувань, реєстраційний № 1208-2 від 18.09.2019 р., поданий народними депутатами України О. М. Василевською-Смаглюк та Д. А. Монастирським. Верховна Рада України: офіційний сайт. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66887.

Стрельцов Є. Л. Реформування кримінального законодавства: положення які потрібно враховувати. Кримінальне правопорушення: національний та зарубіжний виміри: матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції (м. Одеса, 24 травня 2019 року). Відп. за випуск: Є. Л. Стрельцов. Одеса: Юридична література, 2019. С. 58-65.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.