DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.38.204137

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ОСОБИ НА ВИКОРИСТАННЯ В СУДОЧИНСТВІ РІДНОЇ МОВИ АБО МОВИ, ЯКУ ВОНА РОЗУМІЄ, В «МОВНОМУ» ЗАКОНІ УКРАЇНИ

В. В. Сліпенюк

Анотація


Розкриття особливостей нормативного закріплення конституційного права особи на використання в судочинстві рідної мови або мови, яку вона розуміє, є важливим для з’ясування законодавчого забезпечення цього права. Існуючі дослідження у сфері нормотворчої діяльності держави, конституційних прав осіб та здійснення судочинства не надають чіткої відповіді на це питання з огляду на прийняття та набрання чинності Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Важливим є аналіз положень «мовного» Закону України щодо правового регулювання та забезпечення реалізації конституційного права особи на використання в судочинстві рідної мови або мови, яку вона розуміє, що давало б можливість теоретико-правового осмислення та подальшого удосконалення вітчизняного законодавства.

Ключові слова


рідна мова; мова; яку особа розуміє; судочинство; мова судочинства; стандарти державної мови

Повний текст:

PDF

Посилання


The Constitution of Ukraine № 254к/96-ВР (1996, June 28) Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny № 30, 141 [in Ukrainian].

Law of Ukraine оn the Judiciary and Status of Judges № 1402–VIII (2016, June 02) Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny № 31, 545 [in Ukrainian].

Law of Ukraine on ensuring the functioning of the Ukrainian language as a state language № 2704-VIII (2019, April 25) Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny № 21, 81 [in Ukrainian].

The Code of Civil Procedure of Ukraine № 1618-IV (2004, March 18) Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny № 40-42, 492 [in Ukrainian].

Commercial Procedure Code of Ukraine № 1798-XII (1991, November 06) Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny № 6, 56 [in Ukrainian].

Code of Administrative Procedure of Ukraine № 2747-IV (2005, July 06) Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny № 35-37, 446 [in Ukrainian].

The Criminal Procedure Code of Ukraine № 4651-VI (2012, April 13) Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny № 9-13, 88 [in Ukrainian].

Law of Ukraine оn the Constitutional Court of Ukraine № 2136-VIII (2017, July 13) Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny № 35, 376 [in Ukrainian].

Instruction in record keeping in local and appellate courts of Ukraine № 814 (2019, August 20) URL: https:// zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0814750-19 [in Ukrainian].

Slipeniuk V. V. (2018) Legal support of the right to use the mother tongue or language, which person understands, in the judicial proceeding. Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova, 1(32) [in Ukrainian].

European Charter for Regional or Minority Languages (1992, November 05). URL: http://zakon3.rada.gov. ua/laws/show/994_014 [in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine Some questions of the National Commission on State Language Standards № 911 (2019, November 06) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/911- 2019- %D0 %BF [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. №1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545.

Про забезпечення функціонування української мови як державної: Закон України від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 21. Ст. 81.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618- IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-41, 42. Ст. 492.

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56.

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37. Ст. 446.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10. № 11-12, № 13. Ст. 88.

Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.2017 р. № 2136-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 35. Ст. 376.

Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України: Наказ Державної судової адміністрації України від 20 серпня 2019 року № 814. URL:: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v0814750-19

Сліпенюк В. В. Правове забезпечення права на використання в судочинстві рідної мови або мови, яку особа розуміє. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2018. Том № 23. № 1(32). С. 230-240

Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 05.11.1992 р. URL: http://zakon3.rada.gov. ua/laws/show/994_014.

Деякі питання Національної комісії зі стандартів державної мови: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. № 911. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/911-2019- %D0 %BF.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.