DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.38.204138

КОРПОРАТИВНІ ТА ЧЛЕНСЬКІ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИНИ У СВІТЛІ НОВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ 2019-2020 РОКІВ

А. В. Смітюх

Анотація


У статті представлені результати дослідження судової практики вищої судової інстанції України – Великої Палати Верховного Суду за 2019 рік і перший квартал 2020 року, що втілює новий підхід щодо визначення корпоративного характеру судових спорів. Зроблено висновок про те, що залежно від природи інтересу члена (учасника) та за критерієм ступеню повноти базових прав щодо юридичної особи, можна виділити три комплекси прав членів (учасників) щодо різних юридичних осіб з потенційною або обов’язковою множинністю членства. Всі три комплекси прав є членськими правами (родове поняття), другий і третій комплекси є корпоративними правами. Відповідно при реалізації таких прав виникають членські відносини (родове поняття, мають місце у всіх юридичних особах з обов’язковою чи потенційною множинністю членства) та корпоративні відносини (видове поняття, мають місце у корпоративних суб’єктах – корпоративних господарських організаціях, окремий випадок – корпоративні відносини у комерційних корпоративних господарських організаціях). Зроблено висновки щодо засад, на яких має відбуватися уніфікація положень законодавства щодо членських, зокрема корпоративних правовідносин.

Ключові слова


корпоративні права; корпоративні правовідносини; членські права; членські правовідносини; юридичні особи

Повний текст:

PDF

Посилання


On the practice of corporate disputes resolving by courts: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine dd. 24.10.2008. № 13. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-08. [in Ukrainian].

On the amendments of several Laws of Ukraine on the jurisdiction of the cases of privatization and corporate dispute: Law of Ukraine dd. 15.12.2006 р. N483-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-16/ ed20070615. [in Ukrainian].

On the amendments of several Laws of Ukraine on the improvement of legal regulation of the legal entities’ and entrepreneur natural persons’ activity: Law of Ukraine dd. 10.10.2013 №642-VII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/642-18. [in Ukrainian].

Code of Economic Procedure of Ukraine: dd. 06.11.1991. № 1798–XII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/1798-12. [in Ukrainian].

Economic Code of Ukraine: Law of Ukraine dd. 16.01.2003. № 436–IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/436-15. [in Ukrainian].

On some issues in the practice of resolving disputes arising from corporate relationships: Resolution of the Plenum of the High Economic Court of Ukraine d. 25.02.2016. № 4. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/v0004600-16. [in Ukrainian].

The Resolution of the Great Chamber of the Supreme Court dd. 27.02.2019 р. № 738/1772/17. URL: http:// reyestr.court.gov.ua/Review/80523618. [in Ukrainian].

Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine dd. 16.01.2003. № 435–IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/435-15. [in Ukrainian].

On the cooperation: Law of Ukraine dd. 10.07.2003. № 1087–ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1087-15. [in Ukrainian].

On the consumers’ cooperation: Law of Ukraine dd. 10.04.1992. № 2265–ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2265-12. [in Ukrainian].

The Resolution of the Great Chamber of the Supreme Court dd. 17.12.2019. № 904/4887/18. URL: http:// reyestr.court.gov.ua/Review/86566266. [in Ukrainian].

The Resolution of the Great Chamber of the Supreme Court dd. 24.04.2019. № 509/577/18. URL: http:// reyestr.court.gov.ua/Review/81691869. [in Ukrainian].

The Resolution of the Great Chamber of the Supreme Court dd. 01.10.2019 р. № 910/7554/18. URL: http:// reyestr.court.gov.ua/Review/85412911. [in Ukrainian].

The Resolution of the Great Chamber of the Supreme Court dd. 26.02.2020 р. № 750/3192/14. URL: http:// www.reyestr.court.gov.ua/Review/88168781. [in Ukrainian].

The Resolution of the Economic Court of Cassation of the Supreme Court dd. 08.04.2020. № 750/5550/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/88815583. [in Ukrainian].

On the public associations: Law of Ukraine dd. 22.03.2012. № 4572-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/4572-17. [in Ukrainian].

On the apartment buildings co-owners associations: Law of Ukraine dd. 29.11.2001 р. № 2866-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14. [in Ukrainian].

The Resolution of the Economic Court of Cassation of the Supreme Court dd. 23.01.2018 № 925/1321/16. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71829024. [in Ukrainian].

The Resolution of the Great Chamber of the Supreme Court dd. 30.01.2019 р. № 755/10947/17. URL: http:// reyestr.court.gov.ua/Review/79834955. [in Ukrainian].

Lukach I. V. (2016) Economic law regulation of corporate relations: theoretical issues. Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Shcherbyna V. S. (2008) The corporate relations as a subject of legal regulation. Almanac of Civil Studies, 1. [in Russian].

Kravchuk V. M. (2009) The termination of the corporate legal relations in the commercial companies: Monograph. Lviv : Kray. [in Ukrainian].

Shimon S. (2013) The essence of corporate rights: few remarks to the scientific discussion. Legea si Viata, 7. [in Russian].

On the investment activity: Law of Ukraine dd. 18.09.1991. № 1560–XII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/1560-12. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про практику розгляду судами корпоративних спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 р. № 13. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-08.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів: Закон України від 15.12.2006 р. № 483-V. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/483-16/ed20070615.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 10.10.2013 р. № 642- VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642-18.

Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 р. № 1798–XII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436–IV. URL: http://zakon0.rada.gov. ua/laws/show/436-15.

Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 р. № 4. URL: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/v0004600-16.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 27.02.2019 р. у справі № 738/1772/17. URL: http:// www.reyestr.court.gov.ua/Review/80523618.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435–IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/435-15.

Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 р. № 1087–ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1087-15.

Про споживчу кооперацію: Закон України від 10.04.1992 р. № 2265–ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2265-12.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 17.12.2019 р. у справі № 904/4887/18. URL: http:// reyestr.court.gov.ua/Review/86566266.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 24.04.2019 р. у справі № 509/577/18. URL: http:// reyestr.court.gov.ua/Review/81691869.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 01.10.2019 р. у справі № 910/7554/18. URL: http:// reyestr.court.gov.ua/Review/85412911.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 26.02.2020 р. у справі № 750/3192/14. URL: http:// www.reyestr.court.gov.ua/Review/88168781.

Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 08.04.2020 р. у справі № 750/5550/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/88815583.

Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/4572-17.

Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків : Закон України від 29.11.2001 р. № 2866- III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14.

Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 23.01.2018 р. у справі № 925/1321/16. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71829024.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 30.01.2019 р. у справі № 755/10947/17. URL: http:// reyestr.court.gov.ua/Review/79834955.

Лукач І. В. Господарсько-правове регулювання корпоративних відносин в Україні: теоретичні проблеми : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04. Київ, 2016. 474 с.

Щербина В. С. Корпоративные отношения как предмет правового регулирования. Альманах цивилистики. 2008. № 1. С. 222-235.

Кравчук В. М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах : Монографія. Львів : Край, 2009. 464 с.

Шимон С. Сущность корпоративных прав: несколько ремарок к научной дискуссии. Legea si Viata. 2013. № 7. С. 35-39.

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560–XII. URL: http://zakon0.rada.gov. ua/laws/show/1560-12.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.