DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.38.204140

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКЛАДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОГОВОРІВ В УКРАЇНІ І НІМЕЧЧИНІ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Н. Ю. Філатова, О. О. Логойко

Анотація


Досліджено правові питання, пов’язані з договорами, які укладаються за допомогою мережі «Інтернет». Зокрема, проаналізовано види електронних договорів, а також механізми їх правового регулювання в Німеччині та Україні. Зроблено порівняльний аналіз особливостей укладення електронних договорів в Україні та Німеччині, а саме питань, що стосуються електронного підпису (електронного цифрового підпису), сертифікуючих центрів (засвідчувальних органів). Досліджено види форм правочинів і види підписів передбачені українським законодавством.

Ключові слова


електронний договір; електронний цифровий підпис; електронна комерція; сертифікуючий центр; засвідчувальний орган

Повний текст:

PDF

Посилання


Rynok internet-torgovli v Ukraine. URL: https://zet.in.ua/statistika-2/rynok-it/rynok-internet-torgovli-vukraine/ (date of last access: 14.05.2020).

Pysarenko V. P. (2011) Porivnialnyi analiz yevropeiskoho zakonodavstva v haluzi elektronnoho dokumentoobihu. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka 4 (8), 31 [in Ukrainian].

Bürgerliches Gesetzbuch. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ (date of last access: 14.05.2020).

Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen. (28.07.2017) URL: https://www.buzer.de/ s1.htm?g=Signaturgesetz&f=1 (date of last access: 14.05.2020).

Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC. OJ L 257, 28.8.2014, p. 73–114.

Law of Ukraine on e-commerce № 675-VIII. (2015, September 3). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Chuchkovska A. V. (2003) Forma hospodarskykh dohovoriv, shcho vchyniaietsia cherez merezhi elektrozviazku, zokrema cherez Internet. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 12, 8-11 [in Ukrainian].

The Civil Code of Ukraine № 435-IV. (2003, January 16). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Konventsiia OON ob ispolzovanii elektronnyh soobshenii v mezhdunarodnyh dogovorah (2005). URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/elect_com.shtml (date of last access: 14.05.2020).

Law of Ukraine on electronic trust services № 2155-VIII. (2017, Octiber 5). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Shumylo A. V. Elektronni dohovory: osoblyvosti korystuvannia. URL: http://mbusinesspartner.com.ua/ elektronni-dohovory.

Central certification body. The Ministry of Digital Transformation of Ukraine. URL: https://czo.gov.ua.

Manhora V. V. (2019) Osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia elektronnykh hospodarskykh dohovoriv v Ukraini. Informatsiia i pravo, 4, 68-72 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Рынок интернет-торговли в Украине. URL: https://zet.in.ua/statistika-2/rynok-it/rynok-internet-torgovliv-ukraine. (дата звернення: 14.05.2020)

Писаренко В. П. Порівняльний аналіз європейського законодавства в галузі електронного документообігу. Публічне управління: теорія та практика. № 4 (8). 2011. С. 31.

Bürgerliches Gesetzbuch. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ (дата звернення: 14.05.2020).

Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen.16.05.2001.URL: https://www.buzer.de/ s1.htm?g=Signaturgesetz&f=1 (дата звернення: 14.05.2020).

Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC. OJ L 257, 28.8.2014, p. 73–114.

Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 р. № 675-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 45. Ст. 410.

Чучковська А. В. Форма господарських договорів, що вчиняється через мережі електрозв’язку, зокрема через Інтернет. Підприємництво, господарство і право. 2003. № 12. С. 8-11.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV Відомості Верховної Ради України. 2003. № 4044. Ст. 356.

КонвенцияООНоб использовании электронных сообщений вмеждународных договорах (2005 г.).URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/elect_com.shtml (дата звернення: 14.05.2020).

Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45. Ст. 400.

Шумило А. В. Електронні договори: особливості користування. URL: http://mbusinesspartner.com.ua/ elektronni-dohovory.

Центральний засвідчувальний орган. Міністерство цифрової трансформації України. URL: https:// czo.gov.ua.

Маньгора В. В. Особливості правового регулювання електронних господарських договорів в Україні. Інформація і право. 2019. № 4. С. 68-72.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.