DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.38.204142

ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА МОРАЛІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

О. Г. Широкова-Мурараш

Анотація


У статті розглядається питання співвідношення моралі та міжнародного права в умовах сучасних викликів. Вказується, що сучасні дослідження характеризуються різноманітністю концепцій та теорій, які можна звести до трьох підходів: заперечення загальнолюдських моральних цінностей як основи міжнародного права (позитивізм та реалізм), визнання найважливіших моральних норм фундаментальними основами міжнародного права (природно-правовий підхід) та взаємодія норм моралі та права у різноманітних формах як соціальний факт (соціологічні концепції).

Автор виходить з того, що мораль, яка стала фундаментальною основою міжнародного права, без правового почуття не здатна забезпечити дотримання норм міжнародного права. Ступінь дотримання міжнародного права значною мірою залежить від того, наскільки високий його авторитет, наскільки воно відповідає правовій культурі певного суспільства і наскільки воно у свідомості людей висловлює загальнолюдські цінності та інтереси людства в цілому.

Аналізуючи проблему співвідношення моралі та міжнародного права, автор висвітлює такі питання як: моральні принципи та цінності міжнародного права, моральний фактор у правомірній та неправомірній поведінці суб’єктів міжнародного права, співвідношення міжнародної моралі та влади, міжнародно-правова мораль, війна та міжцивілізаційні конфлікти. З метою найкращого розуміння стану сучасного міжнародного права висвітлення цих питань здійснюється на прикладі сучасних викликів: югославських подій (бомбардування Косово у 1999 р.), агресії Росії проти Грузії та України, пандемії Covid19 та ін.

Автор доводить, що міжнародне право ХХІ століття, будучи під впливом універсалізму, процесу глобалізації, прав людини у відповідь на нові виклики має виробити систему істинно рівноправних відносин на основі загальнолюдських моральних принципів та шляхом подолання монополії держав. Створення справедливого світового порядку неможливо без вироблення чіткого кодексу поведінки держав на міжнародній арені. Реформування міжнародного права повинно супроводжуватись і створенням нових, дійових і, навіть, жорстких механізмів впливу на держав-порушників цього кодексу.


Ключові слова


мораль; міжнародне право; сучасні виклики

Повний текст:

PDF

Посилання


Kortunov, A. (1988). Realyzm y moral v polytyke. Moskva [in Russian].

Dmytryeva, H. K. (1991). Moral y mezhdunarodnoe pravo. Moskva [in Russian].

Holtsov, A. (2007). Suchasnyi svitovyi poriadok: moralni pryntsypy i amoralna sut. Personal. Zhurnal intelektualnoi elity, 4 URL: http://personal.in.ua/article.php?ida=479 [in Ukrainian].

Serdiuk, I. (2018) Vzaiemodiia prava ta morali v umovakh informatsiinoho suspilstva: filosofsko-pravovyi dyskurs. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Butkevych, O.V. (2017). Cuchasne mizhnarodne pravo: prodovzhennia «kholodnoi viiny» chy pochatok novoi epokhy? Іn V.M. Repetskyi (Ed.), Suchasni problemy mizhnarodnoho prava. Liber Amicorum do 60-richchia prof. M.V. Buromenskoho (pp.41-67). Lviv; Odesa: Feniks [in Ukrainian].

Lukashuk, Y. Y. (1996). Mezhdunarodnoe pravo. Moskva: Yzd-vo BEK [in Russian].

Bernstorff, J., Venzke Ethos, I. (2009). Ethics and Morality in International Relations. Oxford University Press.

Spektor, O. (2013). Nezastosovnist idealnoi morali u mizhnarodnomu pravi. Filosofiia prava i zahalna teoriia prava, 1. Kyiv [in Ukrainian].

Wickham, Gary, (2015). Sociology and International Law: some historical connections. URL: https://www. tasa.org.au/wp-content/uploads/2015/03/Wickham-Gary.pdf.

Grewe, W.G., (2000). The Epochs of International Law. Berlin; New York.

Merezhko,A. (2016). Psykholohycheskaia shkola prava L.Y. Petrazhytskoho: ystoky, soderzhanye, vlyianye. Odessa : Feniks [in Russian].

Merezhko, A. (2012). Psykholohycheskaia teoryia mezhdunarodnoho prava (publychnoho y chastnoho). Odessa : Feniks [in Russian].

Merezhko, A. (2012). Sotsyolohyia prava N. S. Tymasheva. Odessa : Feniks [in Russian].

Shulhovskyi, N. N. (1917). Pravo na zhyzn. SPb. [in Russian].

Abas, A. (2014) Challenges to the effectiveness of internayional law. URL: http: //blog/oup/com/2014/ challenges-to-the-effrctiveness-in-international-law-pil.

Kostiuk, B. (2018). Porushennia Rosiieiu mizhnarodnoho prava: yak za tse pokaraty Moskvu? Radio Svoboda. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29280777.html [in Ukrainian].

Korotkyi, T. (2019). Chomu Rosiia vyishla z Mizhnarodnoi komisii z ustanovlennia faktiv? ZN, UA, 46. URL: https: //dt.ua/international/gumanitarniy-demarsh [in Ukrainian].

Korsunskyi, S. (2020) Yakym bude novyi, postkoronavirusnyi svit? ZN, UA. URL: https://dt.ua/SOCIUM/ chas-zvilnennya-vid-ilyuziy-348649 [in Ukrainian].

Nazarchuk, I. (2020) Vplyv SOVID-19 na mizhnarodne pravo. Pravnyky analizuiut vyklyky, vidslidkovuiut tendentsii, robliat prohnozy (chastyna persha). Radio Svoboda. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ coronavirus-mizhnarodne-pravo/30555879.html. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кортунов А. Реализм и мораль в политике. Прорыв. Становление нового политического мышления. М., 1988.

Дмитриева Г. К. Мораль и международное право. М., 1991.

Гольцов А. Сучасний світовий порядок: моральні принципи і аморальна суть . Персонал. Журнал інтелектуальної еліти. 2007. № 4. URL: http://personal.in.ua/article.php?ida=479.

Сердюк І. Взаємодія права та моралі в умовах інформаційного суспільства: філософсько-правовий дискурс: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12. І. Сердюк. Київ, 2018. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/ bitstream.

Буткевич О. В. Сучасне міжнародне право:     продовження «холодної вiйни» чи початок нової епохи? Сучасні проблеми міжнародного права. Liber Amicorum до 60-річчя проф. М. В. Буроменського : моногр. авт. кол.; за ред. В. М. Репецького та В. В. Гутника. Львів; Одеса : Фенікс, 2017. С. 41-67.

Лукашук И. И. Международное право. Общая часть : учебник. М. : Изд-во БЕК, 1996.

Bernstorff J., Venzke Ethos I. Ethics and Morality in International Relations. URL: http://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=1497432.

Спектор О. Незастосовність ідеальної моралі у міжнародному праві. Філософія права і загальна теорія права. № 1/2013. С. 191-206.

Wickham, Gary. Sociology and International Law: some historical connections. URL: https://www.tasa.org. au/wp-content/uploads/2015/03/Wickham-Gary.pdf.

Grewe W.G. The Epochs of International Law. Translated and revised by M. Byers. Walter de Gruyter. Berlin; New York, 2000.

Мережко А. Психологическая школа права Л. И. Петражицкого: истоки, содержание, влияние. Одесса : Фенікс, 2016. 524 с.

Мережко А. Психологическая теория международного права (публичного и частного): моногр. Одесса : Фенікс, 2012. 244 с.

Мережко А. Социология права Н. С. Тимашева: моногр. Одесса : Фенікс, 2012. 240 с.

Шульговский Н. Н. Право на жизнь. СПб., 1917.

Abas A. Challenges to the effectiveness of internayional law. URL: http: //blog/oup/com/2014/challenges-tothe-effrctiveness-in-international-law-pil.

Костюк Б. Порушення Росією міжнародного права: як за це покарати Москву? Радіо Свобода. 08 червня 2018 р. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29280777.html.

Короткий Т. Чому Росія вийшла з Міжнародної комісії з установлення фактів? ZN, UA. 30 листопада 2019 р. Випуск № 46. URL: https: //dt.ua/international/gumanitarniy-demarsh.

Корсунський С. Яким буде новий, посткоронавірусний світ? ZN, UA. 23 травня 2020 р. URL: https:// dt.ua/SOCIUM/chas-zvilnennya-vid-ilyuziy-348649.

Назарчук І. Вплив СОVID-19 на міжнародне право. Правники аналізують виклики, відслідковують тенденції, роблять прогнози (частина перша). Радіо Свобода. 16 квітня 2020 р. URL: https://www. radiosvoboda.org/a/coronavirus-mizhnarodne-pravo/30555879.html.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.