DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.38.204144

ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 298 КК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

Л. С. Кучанська

Анотація


Стаття присвячена дослідженню визначення об’єктів підводної культурної спадщини як предмет злочину, передбаченого статтею 298 КК України. Здійснено огляд сучасних проблем кваліфікації цього злочину проти моральності. Робиться висновок про необхідність удосконалення кримінального законодавства України та судової практики щодо знищення, руйнування або пошкодження об’єктів підводної культурної спадщини.

Ключові слова


кримінальне право; злочини проти моральності; предмет злочину; підводна культурна спадщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Odaynik, B. M. (2009). Basic definitions of terms related to the legal concept of «cultural heritage»: problematic issues. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu, 14 [in Ukrainian].

On the protection of cultural heritage: Law of Ukraine of June 8, 2000. No 1805-III. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1805-14 [in Ukrainian].

Katkova, T. H. (2007). UNESCO’s work in the field of cultural heritage preservation: legal aspects. Kharkiv : Tytul [in Ukrainian].

Convention for the Safeguarding of the Underwater Cultural Heritage: United Nations Convention on Education, Science and Culture of 2 November 2001. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_c52 [in Ukrainian].

On Ratification of the Convention for the Protection of the Underwater Cultural Heritage: Law of Ukraine of September 20, 2006. No 164-V. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164- 16 [in Ukrainian].

Bederman, David J. (2004). The UNESCO Convention on Underwater Cultural Heritage: Panacea or Peril for Resource Managers? Legal Perspectives on Cultural Resources edited by Jennifer R. Richman and Marion P. Forsyth. United States : Altamira Press.

Anisimov, I. O. (2015). Underwater cultural heritage. Current issues of international legal protection: a monograph. Мoscow : Pero [in Russian].

On Amendments to the Law of Ukraine «On Protection of Cultural Heritage» on Granting Objects of Underwater Cultural Heritage the status of a Maritime Memorial: Law of Ukraine of 08 February 2018. No 2289-VIII. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2289-19 [in Ukrainian].

On the adjacent zone of Ukraine: Law of Ukraine of December 6, 2018. No 2641-VIII. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2641-19 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Одайник Б. М. Основні визначення термінів, пов’язаних з правовим поняттям «культурна спадщина»: проблемні питання. Вісник Одеського національного університету. 2009. Том 14. Випуск 9. Правознавство. С. 125-129.

Про охорону культурної спадщини: Закон України вiд 8 червня 2000 р. № 1805-III. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1805-14.

Каткова Т. Г. Діяльність ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини: правові аспекти. Х. : Титул, 2007. 181 c. 

Конвенція про охорону підводної культурної спадщини: Конвенція Організації об’єднаних націй з питань освіти, науки та культури від 02 листопада 2001 р. Верховна Рада України. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/995_c52.

Про ратифікацію Конвенції про охорону підводної культурної спадщини : Закон України від 20 вересня 2006 р. № 164-V. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-16.

Bederman, David J. The UNESCO Convention on Underwater Cultural Heritage: Panacea or Peril for Resource Managers? Legal Perspectives on Cultural Resources edited by Jennifer R. Richman and Marion P. Forsyth. United States: Altamira Press. 2004. Р. 143–145.

Анисимов И. О. Подводное культурное наследие. Актуальные проблемы международно-правовой охраны: монография. 2-е изд, перераб. и доп. Издательство «Перо», М. 2015. 268 с.

Про внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини» щодо надання об’єктам підводної культурної спадщини статусу морського меморіалу : Закон України від 08 лютого 2018 р. № 2289-VIII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2289-19.

Про прилеглу зону України : Закон України від 06 грудня 2018 р. № 2641-VIII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2641-19.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.