DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.39.212974

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА У ЯПОНІЇ

А. М. Мхітарян

Анотація


Статтю присвячено дослідженню теоретичних та правових передумов виникнення та розвитку інформаційного суспільства у Японії. Наразі світ перебуває у перехідному положенні від індустріального до інформаційного суспільства. Збільшення рівня комп’ютеризації, виникнення та розповсюдження мережі Інтернет, глобалізаційні процеси – все це сприяє швидкому поширенню інформації та знань, що у свою чергу призводить до трансформації нашого звичного суспільства у нове – інформаційне суспільство. Безумовно, такі процеси впливають на нормотворчу діяльність державних інститутів. У свою чергу, приклад японської моделі інформаційного суспільства є дуже цікавим та актуальним на сьогоднішній час та може слугувати прикладом для України у досягненні мети створення інформаційного суспільства. У статті зроблений аналіз основних концепцій та правових актів, які створили основу для розвитку інформаційного суспільства у Японії, а також зроблені висновки щодо основних рис японського інформаційного суспільства.


Ключові слова


інформаційне суспільство; комп’ютерізація; комп’ютопія; е-уряд; мережеве суспільство; ІТ-реформа

Повний текст:

PDF

Посилання


Savinceva M. I. (2008). Information Society and the Basis of Legal Regulation of the Information and Telecommunications Industry in Japan. The Yearbook «Japan», 126-147 [in Russian].

Tadao Umesao. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Tadao_Umesao.

Chugunov A. V. (1993). Development of the Information Society: Theories, Concepts and Programs: Textbook. SPb: Faculty of Philology and Arts SpbSU [in Russian].

MasudaY. (1993). Computopia. (V. V. LyahTrans.). Philosophical and Sociological Dumka, 6. [in Ukrainian].

Lyah V. V. Freedom of self-realization in the context of information and communication processes. URL: https://www.filosof.com.ua/Jornel/M_73/Liah.pdf.

Duff Alistar S. (2000). The Japanese Contribution to Information Society Studies. Keio Communication Review, 22.

Kitahara M. The Information Society Law in Japan. URL: file:///C:/Users/asus/Downloads/kitahara_ munenori_full %20(3).pdf.

Basic Act on the Formation of an Advanced Information and Telecommunications Network Society. URL: http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=02&id= 3339.

e-Japan Strategy. URL: http://japan.kantei.go.jp/it/network/0122full_e.html.

Overview of Japanese e-Government 2000-2018. URL: https://www.manaboo.com/wordpress/?p=2445.

Ishiwatari, Yu. (2016). Regarding Japan’s Declaration to be the World’s Most Advanced IT Nation. New Breeze, Spring. URL: https://www.ituaj.jp/wp-content/uploads/2016/04/nb28-2_web-06-PolicyITnation.pdf.

Rating of countries in the world by the level of development of information technology. URL: https:// gtmarket.ru/ratings/ict-development-index/ict-development-index-info [in Russian].

Rating of innovation development in the countries of the world. URL: https://gtmarket.ru/ratings/globalinnovation-index [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Савинцева М. И. Информационное общество и основы правового регулирования информационно-телекоммуникационной индустрии в Японии. Ежегодник «Япония». 2008. С. 126-147.

Tadao Umesao. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Tadao_Umesao.

Чугунов А. В. Развитие информационного общества: теории, концепции и программы: Учебное пособие. СПб.: Ф-т филологии и искусств СПбГУ. 2007. 98 с.

Масуда Й. Комп’ютопія. Перекл. з англ. В. Ляха. Філософська і соціологічна думка. 1993. № 6. С. 36-50.

Лях В. В. Свобода самореалізації у контексті інформаційно-комунікаційних процесів URL: https:// www.filosof.com.ua/Jornel/M_73/Liah.pdf.

DuffAlistar S.The JapaneseContribution to Information Society Studies.Alistar S Duff. KeioCommunication Review.Tokyo. 2000. № 22. р. 41-77.

Kitahara M. The Information Society Law in Japan. M. Kitahara URL: file:///C:/Users/asus/Downloads/ kitahara_munenori_full %20(3).pdf.

Basic Act on the Formation of an Advanced Informatio.n and Telecommunications Network Society. URL: http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm= 02&id=3339.

e-Japan Strategy. URL: http://japan.kantei.go.jp/it/network/0122full_e.html

Overview of Japanese e-Government 2000-2018. URL: https://www.manaboo.com/wordpress/?p=2445.

Ishiwatari Yu. Regarding Japan’s Declaration to be the World’s Most Advanced IT Nation. Yu. Ishiwatari URL: https://www.ituaj.jp/wp-content/uploads/2016/04/nb28-2_web-06-PolicyITnation.pdf.

Рейтинг стран мира по уровню развития информационных технологий. URL: https://gtmarket.ru/ ratings/ict-development-index/ict-development-index-info.

Рейтинг развития инноваций в странах мира. URL: https://gtmarket.ru/ratings/global-innovation-index.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.