DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.39.212976

ЩОДО ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕНЬ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ УСТАНОВАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

К. В. Курандо

Анотація


У статті проаналізовані теоретичні та практичні проблеми інституту судових доручень за чинним Господарським процесуальним кодексом України. Проаналізовано процедуру та способи передачі запиту (судового доручення) про надання правової допомоги, особливості підтвердження щодо виконання, строк виконання доручення. Результатом дослідження стало внесення пропозицій щодо змін і доповнень до чинного законодавства України.

Ключові слова


судові доручення; господарське судочинство; міжнародно-правова допомога; іноземний елемент в процесі

Повний текст:

PDF

Посилання


Instruction on the procedure for execution of international agreements on the provision of legal assistance in civil cases on the service of documents, obtaining evidence and recognition and enforcement of court decisions: The joint order of the Ministry of Justice of Ukraine and the State Judicial Administration of Ukraine No 1092/5/54 (2008, June 27). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0573-08#Text [in Ukrainian].

Law of Ukraine on private international law No 2709-IV. (2005, June 11). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2709-15#Text [in Ukrainian].

Clarification on the application of international agreements of Ukraine on legal assistance in the part concerning the abolition of the requirement of legalization of official documents issued by the competent authorities of the Contracting Parties: Letter from the Ministry of Justice of Ukraine No 26-26/291 (2010, May 11). URL: http://www.document.ua/rozjasnennja-shodo-zastosuvannja-mizhnarodnih-dogovoriv-ukradoc22791.html [in Ukrainian].

Convention relating to Civil Procedure (1954, March 01). URL: http://docs.cntd.ru/document/1901087 [in Russian].

Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters. URL: http://docs.cntd.ru/document/901756160 [in Ukrainian].

Agreement on the procedure for resolving disputes related to economic activity (1992, March 20). URL: https://docs.dtkt.ua/doc/997_076 [in Ukrainian].

Commercial Procedural Code of Ukraine: Law of Ukraine No 1798-XII. (1991, November 06). URL: https:// zakon.rada.gov.ua/go/1798-12 [in Ukrainian].

Inter-American Convention on Warrants 1975. URL: http://www.oas.org/juridico/english/sigs/b-36.html [in Ukrainian].

Borshchevska, O.M. (2017). Terms in commercial litigation. Odessa: Phoenix [in Ukrainian].

Decision of the Commercial Court of Odessa region on the case No 916/272/16 (2016, February 09). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55606903 [in Ukrainian].

Decision of the Commercial Court of Odessa region on the case No 916/272/16 (2016, May 25). URL: http:// www.reyestr.court.gov.ua/Review/57897647 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Інструкція про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень: Затв. сумісним наказом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 р. № 1092/5/54. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0573-08#Text.

Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2709-15#Text.

Роз’яснення щодо застосування міжнародних договорів України про правову допомогу в частині, що стосується скасування вимоги легалізації офіційних документів, виданих компетентними органами Договірних Сторін: Лист Міністерства юстиції України від 11.05.2010 р. № 26-26/291. URL: http:// www.document.ua/rozjasnennja-shodo-zastosuvannja-mizhnarodnih-dogovoriv-ukra-doc22791.html.

Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 01.03.1954 г. URL: http://docs.cntd.ru/ document/1901087.

Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів за цивільними та господарськими справами від 15.11.1965 р. URL: http://docs.cntd.ru/document/901756160.

Угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності від 20.03.1992 р. URL: https://docs.dtkt.ua/doc/997_076.

Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 р. № 1798-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1798-12.

Міжамериканська конвенція про судові доручення 1975 р. URL: http://www.oas.org/juridico/english/ sigs/b-36.html.

Борщевська О.М. Строки у господарському судочинстві: монографія. Одеса: Фенікс, 2017. 230 с.

Ухвала господарського суду Одеської області по справі №916/272/16 від 09.02.2016 р. URL: http:// www.reyestr.court.gov.ua/Review/55606903.

Ухвала господарського суду Одеської області по справі №916/272/16 від 25.05.2016 р. URL: http:// www.reyestr.court.gov.ua/Review/57897647.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.