DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.39.212980

ГЕНЕЗА КОНЦЕПЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВ

Т. А. Грабович

Анотація


Стаття присвячена висвітленню ґенези концепції міжнародно-правової відповідальності держави від найдавніших часів до сьогодення. Визначено, що становлення та розвиток міжнародно-правової відповідальності держав безпосередньо пов’язані із історичним розвитком міжнародного права. Обґрунтовано, що ідеї міжнародно-правової відповідальності почали виникати паралельно із загальною гуманізацією міжнародних відносин у другій половині XIX ст. Вже в першій половині ХХ ст. тема міжнародної відповідальності держав почала розглядатися як одна із найважливіших у міжнародному розрізі. Після тривалого процесу кодифікації КМП ООН прийняла у 2001 р. Статті про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння.

Зроблено висновок, що протягом усієї історії суспільного розвитку розуміння сутності, підстав та наслідків міжнародно-правової відповідальності держави суттєво змінювалися. Відповідальність держави у міжнародному праві пройшла довгий період трансформації, беручи свій початок із встановлення індивідуальних гарантій правителів щодо дотримання конкретних договорів до формування галузі права міжнародної відповідальності. Водночас, протягом 20 років з моменту прийняття Статей про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння на універсальному рівні досі не прийнято конвенції з цього питання, що свідчить про виняткову складність проблем міжнародно-правової відповідальності держави та необхідність подальших ґрунтовних розвідок у цій сфері.


Ключові слова


відповідальність держави; міжнародно-правова відповідальність; КМП ООН; історія міжнародного права

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolosov, Y. M. (2014). Responsibility in international law. 2nd ed. Moscow: Statut [in Russian].

Factory at Chorzow (Germany v. Poland). Judgment of 13 September 1928. PCIJ. Series A. № 17.

Dmitriev, A. I., Muravyov, V. I. (2000) International public law. K.: Jurinkom Inter [in Ukrainian].

Lukashuk, I. I. (2004). The law of international responsibility. Moscow: Walters Kluver [in Russian].

Butkevich, O. V. (2008). At the origins of international law. St. Petersburg: Legal Center-Press [in Russian].

Mysak, O. I. (2013). International legal responsibility of states: some aspects of the study of theory and practice. State and law: Legal and political sciences. (60), 41−46 [in Ukrainian].

Sazonova, K. L. (2014). Features of the formation of the branch of responsibility of states in international law, 198−205. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-stanovleniya-otrasli-otvetstvennostigosudarstv-v-mezhdunarodnom-prave [in Russian].

Blazhevych, Y. (2002). Some aspects of the historical development of the institution of responsibility for international offenses. Entrepreneurship, economy and law (5), 59−62 [in Ukrainian].

United Nations. General Assembly. Fifty-ninth session. Resolution 59/35 (2004). Responsibility of States for internationally wrongful acts. UN Doc. A/RES/59/35.

United Nations. General Assembly. Sixty-eighth session. Resolution 68/104 (2013). Responsibility of States for internationally wrongful acts. UN Doc. A/RES/68/104.

United Nations. General Assembly. Sixty-second session. Resolution 62/61. Responsibility of States for internationally wrongful acts. UN Doc. A/RES/62/61.

United Nations. General Assembly. Seventy-fourth session. Resolution 74/180. Responsibility of States for internationally wrongful acts. UN Doc. A/RES/74/180.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Колосов Ю. М. Ответственность в международном праве. 2-е изд., стер. М.: Статут, 2014. 224 с.

Factory at Chorzow (Germany v. Poland). Judgment of 13 September 1928. PCIJ. Series A. № 17.

Дмитрієв А. І., Муравйов В. І. Міжнародне публічне право. К.: Юрінком Інтер, 2000. 640 с.

Лукашук И. И. Право международной ответственности. М.: Волтерс Клувер, 2004. 432 с.

Буткевич О. В. У истоков международного права. Монография. СПб.: Юридический центр-Пресс, 2008. 881 с.

Мисак О. І. Міжнародно-правова відповідальність держав : окремі аспекти дослідження теорії і практики. Держава і право : Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць. 2013. Вип. 60. С. 41−46.

Сазонова К. Л. Особенности становления отрасли ответственности государств в международном праве. 2014. С. 198-205. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-stanovleniya-otrasliotvetstvennosti-gosudarstv-v-mezhdunarodnom-prave.

Блажевич Ю. Деякі аспекти історичного розвитку інституту відповідальності за міжнародні правопорушення. Підприємництво, господарство і право. 2002. № 5. C. 59-62.

United Nations. General Assembly. Fifty-ninth session. Resolution 59/35 (2004). Responsibility of States for internationally wrongful acts. UN Doc. A/RES/59/35.

United Nations. General Assembly. Sixty-eighth session. Resolution 68/104 (2013). Responsibility of States for internationally wrongful acts. UN Doc. A/RES/68/104.

United Nations. General Assembly. Sixty-second session. Resolution 62/61. Responsibility of States for internationally wrongful acts. UN Doc. A/RES/62/61.

United Nations. General Assembly. Seventy-fourth session. Resolution 74/180. Responsibility of States for internationally wrongful acts. UN Doc. A/RES/74/180.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.