DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.39.212982

ІНСТИТУТ ЮРИДИЧНИХ РАДНИКІВ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

А. В. Капустін

Анотація


У статті розглядаються особливості становлення та розвитку інституту юридичних радників у збройних силах, його місця у механізмі імплементації міжнародного гуманітарного права, статусу, завдань та функцій юридичних радників у контексті міжнародних зобов’язань, у порівняльно-правовому аспекті та у законодавстві України. Вказується, що поінформованість військових щодо міжнародного гуманітарного права, з ускладненням його нормативної частини після Другої світової війни та особливо з підготовкою Додаткових протоколів до Женевських конвенцій, актуалізувала проблему кваліфікованого тлумачення та роз’яснення положень міжнародного гуманітарного права саме щодо його застосування військовими у період збройного конфлікту.

Ключові слова


міжнародне гуманітарне право; юридичні радники, імплементація міжнародного гуманітарного права; Женевські конвенції від 12 серпня 1949 р. та Додаткові протоколи до них від 8 червня 1977 р.

Повний текст:

PDF

Посилання


IV Konventsiia pro zakony i zvychai viiny na sukhodoli ta dodatok do nei: Polozhennia pro zakony i zvychai viiny na 1907. Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_222#Text [in Ukrainian].

Davyd, E. (2011). Pryntsypы prava vooruzhennykh konflyktov: kurs lektsyi, prochytannykh na yurydycheskom fakultete Otkrytoho Briusselskoho unyversyteta. Moskva: MKKK. [in Russian].

Korotkyi, T. R., Lukianchenko, Ye. V. (peredm.) (2018). Zvychaievi normy mizhnarodnoho humanitarnoho prava. Kyiv-Odesa: Feniks; Tovarystvo Chervonoho Khresta Ukrainy. [in Ukrainian].

Nakaz pro Instruktsii pro poriadok vykonannia norm mizhnarodnoho humanitarnoho prava u Zbroinykh Sylakh Ukrainy 2017 (Ministr oborony Ukrainy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17 [in Ukrainian].

Nakaz pro Kerivnytstvo po zastosuvanniu norm mizhnarodnoho humanitarnoho prava v Zbroinykh Sylakh Ukrainy 2004 (URL: Ministr oborony Ukrainy). Kyiv: Azymut-Ukraina. [in Ukrainian].

Kotliarov, Y. Y., Khodzhabehova, K. L. (2015). Mezhdunarodnoe humanytarnoe pravo: ucheb. posob. 2-e yzd., pererab. y dop. Moskva: YuNYTY-DANA: Zakon y pravo. [in Russian].

Khenkerts, Zh. M., Bek, L. D. (red.) (2006). Obychnoe mezhdunarodnoe humanytarnoe pravo. Tom I: Normy. Moskva: MKKK. [in Russian].

Pashynskyi, V. (2003). Zastosuvannia mizhnarodnoho humanitarnoho prava pid chas zbroinykh konfliktiv. Voienna istoriia, № 2. URL: http://warhistory.ukrlife.org/2_03_4.htm [in Ukrainian].

Kyrylenko, V. I. (zah. red.) (2010). Pravova robota v Zbroinykh Sylakh Ukrainy : navch. posib. Kyiv: RVTs «Viiskovyi instytut». [in Ukrainian].

Nakaz pro vyznannia takym, shcho vtratyv chynnist, nakazu Ministra oborony Ukrainy vid 11.09.2004 r. № 400 2017 (Ministr oborony Ukrainy). URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/376_nm_2017. pdf [in Ukrainian].

Nakaz pro orhanizatsiiu navchannia viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh Syl Ukrainy osnovnym polozhenniam mizhnarodnoho humanitarnoho prava 1997 (nachalnyk Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Ukrainy). [in Ukrainian].

Zakon pro osoblyvosti derzhavnoi polityky iz zabezpechennia derzhavnoho suverenitetu Ukrainy na tymchasovo okupovanykh terytoriiakh u Donetskii ta Luhanskii oblastiakh 2018 (Verkhovna Rada Ukrainy). Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19#Text [in Ukrainian].

Nakaz pro podalshu robotu shchodo vyvchennia, rozpovsiudzhennia ta zastosuvannia mizhnarodnoho humanitarnoho prava v Zbroinykh Sylakh Ukrainy 1999 (nachalnyk Heneralnoho shtabu Zbroinykh Syl Ukrainy). [in Ukrainian].

Statut vnutrishnoi sluzhby Zbroinykh Syl Ukrainy 1999 (Verkhovna Rada Ukrainy). [Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text [in Ukrainian].

Hyiemet, D., Moryts, H., Remakl, R., Telyn, K. (1999). Yurydycheskye sovetnyky v vooruzhennykh sylakh. Moskva: Typ. OAO «Vneshtorhyzdat». [in Russian].

Iurydycheskye sovetnyky v vooruzhennykh sylakh. Ynformatsyonnyi biulleten o yurydycheskykh sovetnykakh v vooruzhennykh sylakh MKKK. URL: https://www.icrc.org/ru/document/yuridicheskiesovetniki-v-vooruzhennyh-silah [in Russian].

UN. Doc. Resolution on Protection of civilians in armed conflictS/RES/1894 (2009. URL: https://www. un.org/ruleoflaw/blog/document/security-council-resolution-1894-2009-on-protection-of-civilians-inarmed-conflict.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


IV Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: Положення про закони і звичаї війни на 1907 р. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_222#Text.

Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов : курс лекций, прочитанных на юридическом факультете Открытого Брюссельского университета. М. : МККК, 2011. 1146 с.

Звичаєві норми міжнародного гуманітарного права. Передм. Т. Р. Короткий, Є. В. Лук’янченко ; вступ. ст. М. М. Гнатовський. Київ-Одеса : Фенікс; Товариство Червоного Хреста України, 2018. 40 с. 

Інструкція про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України : затверджено Наказом Міністра оборони України від 23.03.2017 р. № 164. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0704-17.

Керівництво по застосуванню норм міжнародного гуманітарного права в Збройних Силах України : затверджено Наказом Міністра оборони України від 11.09.2004 р. № 400. К. : Азимут-Україна, 2004. 144 с.

Котляров И. И. Международное гуманитарное право : учеб. пособ. И. И. Котляров, К. Л. Ходжабегова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 272 с.

Обычное международное гуманитарное право под ред. Жана Мари Хенкертса и Луизы Досвальд Бек. Т. I : Нормы. М. : MККК, 2006. С. 639.

Пашинський В. Застосування міжнародного гуманітарного права під час збройних конфліктів. Воєнна історія. 2003. № 2. URL: http://warhistory.ukrlife.org/2_03_4.htm

Правова робота в Збройних Силах України : навч. посіб. за заг. ред. В. І. Кириленка. К. : РВЦ «Військовий інститут», 2010. 408 с.

Про визнання таким, що втратив чинність, Наказу Міністра оборони України від 11.09.2004 р. № 400: наказ Міністра оборони України від 19.07.2017 р. № 376. URL: https://www.mil.gov.ua/content/mou_ orders/376_nm_2017.pdf

Про організацію навчання військовослужбовців Збройних Сил України основним положенням міжнародного гуманітарного права : Наказ начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 11.03.1997 р. № 30.

Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях: Закон України від 18.01.2018 р. № 2268- VIII. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19#Text

Про подальшу роботу щодо вивчення, розповсюдження та застосування міжнародного гуманітарного права в Збройних Силах України : Наказ начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 17.12.1999 р. № 90.

Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: затверджено Законом України від 24.03.1999 р. № 548-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text 15. Юридические советники в вооруженных силах. Д. Гийемет, Г. Мориц, Р. Ремакль, К. Телин ; пер. на рус. язык, составл. и оформл. МККК. М. : Тип. ОАО «Внешторгиздат», 1999. 109 с.

Юридические советники в вооруженных силах. Информационный бюллетень о юридических советниках в вооруженных силах МККК. URL: https://www.icrc.org/ru/document/yuridicheskie-sovetniki-vvooruzhennyh-silah

UN. Doc. Resolution on Protection of civilians in armed conflictS/RES/1894 (2009) URL: https://www. un.org/ruleoflaw/blog/document/security-council-resolution-1894-2009-on-protection-of-civilians-inarmed-conflict.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.