DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.39.212984

ЗАГАЛЬНА СПАДЩИНА ЛЮДСТВА І ЗАГАЛЬНЕ НАДБАННЯ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОНЦЕПТІВ

О. О. Нігреєва

Анотація


Статтю присвячено вивченню понять і взаємозв’язку концепцій «загальної спадщини людства» і «загального надбання» в науці міжнародного права. Актуальність теми обумовлена інтересом держав, що зростає, до можливості експлуатації територій і ресурсів, які підпадають під дію і охорону принципу загальної спадщини людства. Наразі можна визнати такими, що мають статус загальної спадщини людства тільки кілька просторів. Але останнім часом ми спостерігаємо сміливі спроби розширити їх список об’єктами, що не відповідають юридичному змісту принципу загальної спадщини людства. В цьому відношенні часто використовується концепція загального надбання.

Принцип загальної спадщини людства розглядається як звичаєва норма міжнародного права, застосування якої, однак, є неоднозначним. Об’єктами, на які поширюється її дія, виступають простори та їхні ресурси, що знаходяться поза юрисдикцією держав. Джерела міжнародного права не містять ні вичерпного переліку таких просторів, ні їхніх ознак, які, як наслідок, виокремлено в науці міжнародного права. Однозначно визнаними об’єктами загальної спадщини людства є глибоководний район морського дна, космос, включаючи небесні тіла, а також Антарктика, хоча і з певними застереженнями. Є пропозиції віднести до них також відкрите море, кіберпростір і людський геном. Однак через різнорідність і невідповідність класичному розумінню принципу загальної спадщини ці об’єкти зараз складно однозначно визнати «загальною спадщиною людства».

Додаткові труднощі у визначенні переліку таких об’єктів викликає також все більш частотне вживання в літературі і наукових дослідженнях терміна «загальне надбання». Він не визначений в нормативному масиві міжнародного права і є ще більш розмитим, адже до категорії загального надбання відносять як простори та їхні ресурси за межами національної юрисдикції, так і ресурси, щодо яких діє національна юрисдикція певних держав. У зв’язку з цим ототожнення об’єктів загального надбання та об’єктів загальної спадщини людства наразі здається передчасним.


Ключові слова


загальна спадщина людства; загальне надбання; глобальні суспільні блага; природні ресурси

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Noyes E. John (2012). The Common Heritage of Mankind: Past, Present, and Future. Denver Journal of International Law and Policy, 40 (1−3), 447−471.

United Nations Convention on the Law of the Sea (1982). URL: https://www.un.org/depts/los/convention_ agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.

Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (1979). URL: https:// www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/intromoon-agreement.html.

Advisory Opinion of the International Tribunal for the Law of the Sea (2011, February 1) “Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area (Request for Advisory Opinion Submitted to the Seabed Disputes Chamber)” . URL: https://www.itlos.org/fileadmin/ itlos/documents/cases/case_no_17/17_adv_op_010211_en.pdf

Wolfrum Rudger (1983). The principle of the Common Heritage of Humankind. Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 312−337. URL: http://www.zaoerv.de.

Guntrip Edward (2003). The Common Heritage of Mankind: an Adequate Regime for Managing the Deep Seabed? Melbourne Journal of International Law, 4. URL: https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_ file/0004/1680358/Guntrip.pdf.

OrlovA.S. (2017). Koncepciya obshego naslediya chelovechestva i ee vliyanie na razvitie mezhdunarodnogo prava. Vestnik Udmurtskogo universiteta, 27 (6), 99−106 [in Russian].

Global Governance and Governance of the Global Commons in the Global Partnership for Development Beyond 2015 (2013). Report. UN System Task Force on the Post-2015 Development Agenda. Thematic Think Piece by OHCHR, OHRLLS, UNDESA, UNEP, UNFPA. URL: = http://www.un.org/en/ development/desa/policy/untaskteam_undf/thinkpieces/24_thinkpiece_global_governance.pdf

Global Commons: Electronic Code of Federal Regulation. Legal Information Institute of Cornell Law School. URL: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/32/187.3

Global Commons (1997) Glossary of Environment Statistics. Studies in Methods. F (67). New York: United Nations.

Cambridge Dictionary online. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/asset

Thesaurus Dictionary online. URL: https://www.thesaurus.com/browse/asset.

Definition of common: Meriam Webster Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/ common

Tanter R. What Are Global Public Goods? URL: https://nautilus.org/gps/applied-gps/global-public-goods/ what-are-global-public goods.

Global Commons (2006). Expert Paper Series Two. Secretariat of the International Task Force on Global Public Goods. Stockholm: Erlanders Infologistics Väst AB.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Noyes J. E. The Common Heritage of Mankind: Past, Present, and Future. Denver Journal of International Law and Policy. 2011-2012. Vol. 40 (1−3). Pp. 447−471.

United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982. URL: https://www.un.org/depts/los/convention_ agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.

Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies of 1979. URL: https:// www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/intromoon-agreement.html.

Advisory Opinion of the International Tribunal for the Law of the Sea of February 1, 2011 “Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area (Request for Advisory Opinion Submitted to the Seabed Disputes Chamber)” . URL: https://www.itlos.org/fileadmin/ itlos/documents/cases/case_no_17/17_adv_op_010211_en.pdf

Wolfrum R. The principle of the Common Heritage of Humankind. Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1983. P. 312−337. URL: http://www.zaoerv.de.

Guntrip E. The Common Heritage of Mankind: an Adequate Regime for Managing the Deep Seabed? Melbourne Journal of International Law. 2003. Vol. 4.URL:https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_ file/0004/1680358/Guntrip.pdf.

Орлов А.С. (2017). Концепция общего наследия человечества и ее влияние на развитие международного права. Вестник Удмуртского университета, 27 (6), 99−106.

Global Governance and Governance of the Global Commons in the Global Partnership for Development Beyond 2015: Report. UN System Task Force on the Post-2015 Development Agenda. Thematic Think Piece by OHCHR, OHRLLS, UNDESA, UNEP, UNFPA, 2013. URL: = http://www.un.org/ en/development/desa/policy/untaskteam_undf/thinkpieces/24_thinkpiece_global_governance.pdf

Global Commons: Electronic Code of Federal Regulation. Legal Information Institute of Cornell Law School. URL: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/32/187.3

Global Commons: Glossary of Environment Statistics. Studies in Methods. Series F, № 67. New York: United Nations, 1997. 83 p.

Cambridge Dictionary online. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/asset

Thesaurus Dictionary online. URL: https://www.thesaurus.com/browse/asset.

Definition of  common: Meriam Webster Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/ common

Tanter R. What Are Global Public Goods? URL: https://nautilus.org/gps/applied-gps/global-public-goods/ what-are-global-public goods.

Global Commons: Expert Paper Series Two. Secretariat of the International Task Force on Global Public Goods. Stockholm: Erlanders Infologistics Väst AB, 2006. 204 p.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.