DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2020.39.212985

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В ЯПОНІЇ

Д. А. Рогозін

Анотація


Першочергово у статті розглянуто загальні риси державного регулювання у сфері реклами в Японській Державі, як в одній з країн із найрозвинутішим бізнесом у цій сфері. Актуальність зазначеної теми підтверджується із кожним роком зростаючим обсягом ринку медичних засобів, що тягне за собою бажання виробників будь-якими способами продати покупцеві саме свій товар. На превеликий жаль, не всі фармацевтичні компанії провадять цю діяльність цілком чесно. Щоб уберегти пересічних громадян від купівлі контрафактних та інших шахрайських виробів, не можна обходитися тільки класичними правовими засобами, – слід постійно намагатися впроваджувати інноваційний досвід зарубіжних країн. Так, на прикладі робот японських та інших іноземних вчених, у статті досліджено специфічні аспекти правової регламентації рекламної діяльності у сфері обігу ліків та висвітлено особливості саморегулюючих галузевих кодексів, що діють в Японії: зокрема наведено приклади заборонених прийомів та методів в рекламі лікарських засобів та проілюстровано, які адміністративні стягнення за це уповноважені накладати контролюючі органи Японської Держави. Оглядово в роботі висвітлено аспекти вітчизняного регулювання у сфері реклами медичних препаратів, проаналізовано низку правових актів, наведено приклади порушень та можливих санкцій. На основі порівняння японської та української правової практики в даній галузі зроблено висновок та запропоновано низку перспективних змін до вітчизняного законодавства.

Ключові слова


медичне право; цивільне право; Японія; реклама лікарських засобів; державне регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Barcode Advertising: How is the Japanese advertising market different from the Western one? Edition “Lenta.ru”. URL: https://lenta.ru/articles/2011/04/12/japanmarket [in Russian].

Johansson, J.K. (1994). The sense of “nonsense”: Japanese TV advertising. Journal of Advertising. 1.

Minbaleev, A.V. (2009). Legal regulation of advertising in Japan. Advertising and law, 11 [in Russian].

Paek, H.J. (2011). Pharmaceutical advertising in Korea, Japan, Hong Kong, Australia, and the US: current conditions and future directions. Health Communication Research, 1.

Kasai Y. & Takuya M. (2020) Japan: Pharmaceutical Advertising Laws and Regulations 2020. ICLG, 1.

Law of Ukraine on the advertising № 270/96-ВР. (1996, July 03). Vidomosti Vrekhovnoi Rady Ukrainy, 39, 181 [in Ukrainian].

Komarov, V.A. (2011). Legal regulation of drug advertising. Zbirnyk naukovykh prats mizhrehionalnoi finansovo-iurydychnoi akademii (ekonomika, pravo), 1 (1) [in Ukrainian].

Huseva, H.V. (2014). Legal regulation of drug advertising in Ukraine: problems and prospects. Visnyk Akademii advokatury Ukrainy (Bulletin of the Academy of Advocacy of Ukraine), 2 [in Ukrainian]..

Siatynia, V.A. (2008). Scientific substantiation of forms and methods of information and advertising activities in the promotion of drugs in the pharmaceutical market of Ukraine. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: NMAPO im. P.L. Shupyka [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Реклама за штрих-кодом: Чим відрізняється японський рекламний ринок від західного? Видання «Лента.ру». 2011. URL: https://lenta.ru/articles/2011/04/12/japanmarket.

Johansson J.K. The sense of “nonsense”: Japanese TV advertising. Journal of Advertising. 1994. №. 1. С. 17-26.

Мінбалєєв А. В. Правове регулювання реклами в Японії. Реклама і право. 2009. № 1. С. 34-36.

Paek H.J. Pharmaceutical advertising in Korea, Japan, Hong Kong, Australia, and the US: current conditions and future directions. Health Communication Research. 2011. №. 1. С. 1-63.

Kasai Y. Japan: Pharmaceutical Advertising Laws and Regulations 2020. ICLG. 2020. №. 1

Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 39. Ст. 181.

Комаров В.А. Правове регулювання реклами лікарських засобів. Збірник наукових праць Міжрегіональної фінансово-юридичної академії (економіка, право). 2011. №. 1. С. 1.

Гусева Г.В. Правове регулювання реклами лікарських засобів в Україні: проблеми і перспективи. Вісник Академії адвокатури України. 2014. № 2. С. 40-48.

Сятиня В.А. Наукове обґрунтування форм та методів інформаційно-рекламної діяльності при просуванні ліків на фармацевтичному ринку України: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. фарм. наук: спец. 15.00.01 «технологія ліків та організація фармацевтичної справи». Київ: НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2008. 23 с.

Copyright (c) 2020

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.