ДОКТРИНАЛЬНИЙ ВПЛИВ КАТЕГОРІЇ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ НА РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ ПРАВОВОЇ НАУКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.41.225571

Анотація

 У статті досліджуються особливості впливу теорії суспільного договору на філософські основи правової науки. Автором аналізуються класичні доктрини Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, у яких розроблялась теорія суспільного договору, обґрунтовується вплив цієї теорії на інтерпретацію окремих правових принципів, функції права та вихідних правових витоків. Досліджується природа правового компромісу між суспільним та державним правовими началами

Посилання

Августин Блаженный. О Граде Божием. Мн.: Харвест, Москва: АСТ, 2000. 1296 с.

Гоббс Томас. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної. К.: Дух і літера. 2000. 606 с.

Заєць А. П. Ідеї природного права у творчості Гуго Гроція. Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2017. Т. 200. С. 16–20.

Локк Дж. Два трактата о правлении. Сочинения в трех томах. Т. 3. М.: Мысль. 1988. 668 с. (Филос. Наследие. Т. 103). С. 135–406.

Монтескье Ш. Л. О духе законов. Перевод А. Матешука. М.: Мысль, 1999. 674 с.

Локк Дж. Опыты о законе природы. Сочинения в трех томах. Т. 3. М.: Мысль. 1988. 668 с.

Каневский И. А. Генезис государства и права в политико-правовом учении Джона Локка. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Політологія. 2014. Т. 228. Вип. 216. С. 70–75.

Кузнецов В. Н. Франсуа Мари Вольтер. М.: Мысль, 1978. 220 с.

Ружило А. Проблеми формування правової свідомості у контексті нового педагогічного мислення. Проблеми гуманітарних наук. Філософія. 2017. Вип. 37. С. 133–141.

Руссо Ж. Ж. Про суспільну угоду, або принципи політичного права. К.: «PortRoyal». 2001. 349 с.

Усов Д. В. Контрактуалізм Т. Гоббса та Ж. Ж. Руссо в контексті проблем сучасної практичної філософії. Мультиверсум. Філософський альманах. 2019. Вип. 34. С. 119–131.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-17

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ