ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Автор(и)

  • О. В. Байло Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.41.225578

Анотація

У статті розглянуті проблемні питання організації державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю. Детерміновано актуальність теми дослідження залежністю стану забезпеченості прав людини від ефективності нагляду та контролю з боку держави В результаті дослідження матеріалів судової практики зроблено висновок про суттєві процедурні порушення проведення заходів державного нагляду (контролю). Проаналізовано положення проєкту Трудового кодексу України щодо організації державного нагляду за дотриманням трудового законодавства. На основі проаналізованих нормативно-правових актів, вироблено і запропоновано зміни до законодавства, що покликані усунути недоліки в організації діяльності суб’єктів нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, що в цілому сприятиме реалізації державної політики у сфері ефективної зайнятості населення.

Посилання

Конституція України: офіц. текст. Київ: КМ, 2013. 96 с.

Прокопенко В. І. Трудове право України: підручник. Харків: Консум, 1998. 480 с.

Кодекс законів про працю України: затверджено Законом УРСР від 10.12.1971, № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. № 50 (Додаток). С. 375

Постанова Верховного Суду від 27.10.2020 р. у справі № 804/3566/17 URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/92566310 (дата звернення: 15.02.2021)

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 p., № 877-V. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 29. Ст. 389

Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 823 Дата оновлення: 08.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/823–2019 (дата звернення: 15.02.2021).

Проєкт Трудового кодексу України (реєстр.номер 2410 від 08.11.2019) URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=67331 (дата звернення: 15.02.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-17

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ТРУДОВЕ ПРАВО