ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Д. Є. Корж Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
  • А. Л. Святошнюк Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.41.225579

Анотація

 Статтю присвячено дослідженню особливостей правових наслідків порушення договору добровільного медичного страхування за законодавством України. Окрема увага приділяється таким правовим наслідкам порушення договору добровільного медичного страхування, як: одностороння відмова від договору, зміна договору, сплата неустойки. Наводяться правові позиції із судової практики з питань, що розглядаються.

Посилання

Sagan A., Thomson S. Voluntary health insurance in Europe: role and regulation. London: World Health Organization WHO Press, 2016. 136 p. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/310838/ Voluntary-health- insurance-Europe- role-regulation.pdf?ua=1 (дата звернення: 09.04.2020).

Підсумки діяльності страхових компаній за І півріччя 2019 року. URL: https://forinsurer.com/files/file00665. pdf (дата звернення: 09.04.2020).

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України від 19.10.2017 р. № 2168-VIII. Законодавство України: база даних / Верховна Рада України. Дата оновлення 20.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168–19 (дата звернення: 09.04.2020).

Пилипенко С. А. Поняття та особливості договору добровільного медичного страхування. Підприємництво, господарство і право. Київ: ТОВ «Гарантія». 2016. № 2. С. 24–28.

Иванишин П. З. Гражданско-правовое регулирование договора добровольного медицинского страхования: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Казань, 2004. 32 с.

Податковий кодекс України: Закон України від 02.10.2010 р. № 2755-VI Законодавство України: база даних / Верховна Рада України. Дата оновлення 02.04.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755– 17 (дата звернення: 15.04.2020)

Манжосова О. В. Окремі аспекти добровільного медичного страхування в Україні. Європейські перспективи. Київ: Спеціалізоване видавництво ЮНЕСКО. 2012. № 2. С. 195–199

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV Законодавство України: база даних / Верховна Рада України. Дата оновлення 02.04.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435–15 (дата звернення: 09.04.2020)

Міловська Н. В. Договірна відповідальність сторін у зобов’язаннях із страхування. Юридична Україна. № 23. 2017. К.: Юрінком-Інтер. С. 19–26.

Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР Законодавство України: база да- них / Верховна Рада України. Дата оновлення 13.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/85/96- %D0 %B2 %D1 %80 (дата звернення: 09.04.2020)

Ухвала від 31.03.2016 р. по справі № 6–1118ск16. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ по справі. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court. gov.ua/Review/56940493 (дата звернення: 15.05.2020 р.)

Постанова від 27.11.2018 р. по справі № 661/3854/16-ц. Херсонський апеляційний суд. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78211028 (дата звернення: 15.05.2020 р.)

Постанова від 19.02.2020 р. по справі № 214/7173/18. Дніпровський апеляційний суд. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/87947020 (дата звернення: 15.05.2020 р.).

Літвінова О. В. Відповідальність сторін за договором страхування. Форум права. Харків: електронне фахове наукове видання. 2012. № 3. С. 379–384.

Бахрієва З. Р. Припинення договору страхування та його наслідки. Ученые записки Таврического наци- онального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 23 (62). № 2. 2010. С. 292–299.

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з ви- користання позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Т. 7: Загальні положення про зобов’язання та договір. За ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Х.: ФОП Лисняк Л. С. 2012. 736 с.

Постанова від 06.02.2017 р. по справі № 909/932/15. Вищий господарський суд України. Єдиний дер- жавний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/64621002 (дата звернення: 15.05.2020 р.)

Постанова від 11.12.2019 р. по справі № 465/4287/15. Велика палата Верховного Суду. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/86402010 (дата звернення: 15.05.2020 р.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-17

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ТРУДОВЕ ПРАВО