СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ, СЛУЖБОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА ЇХ КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.41.225582

Анотація

У статті здійснено критичний аналіз сучасних тенденцій у сфері юридичної відповідальності публічних службовців та сфері службового права України. Встановлено, що неузгодженість і незавершеність національного законодавства з питань публічної служби негативно відображається на ефективності юридичної відповідальності публічних службовців. Зроблено висновок, що службове право слід розглядати як інститут адміністративного права, який має міжгалузевий характер. Юридична ж відповідальність публічних службовців є підінститутом службового права України. З’ясовано, що зміст національного законодавства дозволяє виділити наступні види юридичної відповідальності публічних службовців: 1) дисциплінарна відповідальність, яка регламентується переважно нормами адміністративного права; 2) дисциплінарна відповідальність, яка регламентується нормами трудового права; 3) адміністративна відповідальність, яка регламентується нормами адміністративно-деліктного права, а саме, нормами КУпАП; 4) матеріальна відповідальність, яка регламентується нормами адміністративного та цивільного права; 5) кримінальна відповідальність, яка регламентується нормами КК і КПК України.

Посилання

Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96- %D0 %B2 %D1 %80#T ext. (дата звернення: 15.01.2021).

Дякина И. А. Служебное право как комплексная отрасль права: автореф. дис… док-ра. юрид. наук: 12.00.14. Ростов-на-Дону, 2007. 38 с.

Добробаба М. Б. Служебно-деликтное право как комплексный правовой институт административного права. Вестник ВГУ. 2013. № 1. С. 252–264

Губанов О. О. Юридична відповідальність публічних службовців: порівняльно- правове дослідження: автореф. дис. …док-ра юрид. наук: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2020. 36 с.

Мельник Р. С. Інститут державної служби чи службове право? Юридична Україна. 2010. № 11. С. 65–70.

Ківалов С. В., Біла-Тіунова Л. Р. Публічна служба в Україні: підручник. 2-е вид. Одеса, 2011. 688 с.

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015. Відомості Верховної Ради. 2016. № 4. Ст. 43.

Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 02.06.2016. Відомості Верховної Ради. 2016. № 31. Ст. 545.

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014. Відомості Верховної Ради. 2014. № 49. Ст. 2056.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-17

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; МОРСЬКЕ ПРАВО