ПРИНЦИП «GOOD GOVERNANCE» У РЕФОРМУВАННІ ПОРТОВИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.41.225584

Анотація

 Статтю присвячено визначенню можливостей та напрямів удосконалення правового та організаційного забезпечення здійснення адміністративних формальностей у морських портах України. Актуальність проблематики дослідження обумовлюється необхідністю побудови оновленої концепції портових формальностей та відсутністю сучасних правничих досліджень у сфері удосконалення механізмів кларування суден в Україні. Завдання статті полягає у визначенні можливостей застосування принципу «good governance» для формування оновленого організаційно-правового механізму оформлення суден у морських портах України. У статті охарактеризовано нормативно-правовий базис спрощення портових процедур в Україні та акцентовано увагу на важливості якісної організації його виконання. Окреслено загальні положення принципу «good governance» та можливості його застосування у портовій галузі України.

Посилання

Морська доктрина України на період до 2035 року, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 р. № 1307. Офіційний вісник України. 2009. № 94. Ст. 3216.

Про внесення змін до Морської доктрини України на період до 2035 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 р. № 1108. Офіційний вісник України. 2019. № 2. Ст. 53.

Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року, затверджена розпорядженням Кабі- нету Міністрів України від 11.07.2013 р. № 548-р. Офіційний вісник України. 2013. № 61. Ст. 2194.

Про морські порти України: Законом України від 17.05.2012 р. Офіційний вісник України. 2012. № 45. Ст. 1729.

Порядок оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 27.06.2013 р. № 430. Офіційний вісник України. 2013. № 76. Ст. 2857.

Порядок виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті, затверджений на- казом Міністерства фінансів України від 10.03.2015 р. № 308. Офіційний вісник України. 2015. № 39. Ст. 1175.

Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL), 1965. URL: https://cil.nus.edu.sg/wpcontent/ uploads/2019/02/1965-Convention-on-Facilitation- of-International- Maritime- Traffic. pdf

Black Sea MoU, 2000. URL: http://www.bsmou.org/downloads/reference/Memorandum %20text %20 including %2012th %20amendment.pdf

Стрілець Ю. П. Принцип підконтрольності в контексті концепції «good governance». Актуальні проблеми державного управління. 2011. № 2. С. 319–325.

Авер’янов В. Б., Дерець В. А., Пухтецька А. А. Концептуальні засади реформування органів виконавчої влади України з урахуванням європейських принципів та стандартів належного урядування («good governance»). Форум права. 2006. № 2. С. 4–12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, 2014. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0529(01)&f rom=EN

Ахмад А. Суб’єкти політичного менеджменту в парадигмі належного врядування («good governance»). Грані. 2018. Т. 21. № 7. С. 11–16. DOI: 10.15421/171888

Воробйова О. П. Сучасні управлінські моделі New Public Management і Good Governance та їх запровадження в Україні. Ефективність державного управління. 2015. Вип. 42. С. 230–234.

Аудит економіки України. URL: https://nes2030.org.ua/docs/doc-audit.pdf

Украина сократила время на оформление захода судов в порты в 2 раза Мининфраструктуры. URL: https://biz.censor.net/news/3229060/ukraina_sokratila_vremya_na_oformlenie_zahoda_sudov_v_porty_v_2_ raza_mininfrastruktury_infografika

Морская администрация начала оформлять судозаходы через интернет. URL: https://ports.ua/morskaya-administracziya- nacala-oformlyat- sudozahody-cherez- internet/?fbclid=IwAR3rX207fWOs3wCr0ef6HfHcUz W‑fhRfxyDG‑d73gUWBK7sPX7bdESXrFpE

Про припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції: рекомендації Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 04.11.2020 р. № 2-рк/тк. URL: https://amcu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5fb/3a1/5e7/5fb3a15e73782481469507.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-17

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО; МОРСЬКЕ ПРАВО