ЕКОНОМІЧНЕ НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї: ВИДИ ТА ПРИЧИНИ ЗАСТОСУВАННЯ

Автор(и)

  • А. Д. Данилюк Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.41.225586

Анотація

 У статті на підставі аналізу національного законодавства щодо поняття домашнього насильства, розглядаються види економічного насильства через призму кримінально-правової заборони – ст. 126–1 Кримінального кодексу України; висловлюються пропозиції щодо вдосконалення вказаної статті. Необхідність дослідження форм та видів домашнього насильства, у тому числі і економічного, обумовлена збільшенням кількості випадків застосування домашнього насильства, особливо ця проблема гостро постала у період всесвітньої пандемії, тому чітка законодавча конструкція складу злочину, передбаченого ст. 126–1 Кримінального кодексу України, а також визначення змісту та причин застосування насильства, в тому числі економічного, дозволить у подальшому розробити ефективні заходи щодо його запобігання.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 21.02.2019. URL: zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр. (дата звернення: 28.01.2021).

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017 р. № 2229-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229–19 (дата звернення: 28.01.2021).

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: Закон України від 06.12.2017 р. № 2227-VIII. URL: http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2227–19 (дата звернення: 28.01.2021).

Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за домашнє насильство: актуальні питання теорії та практики. Форум права. 2019. 55 (2). С. 6–14.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 р. Дата оновлення: 15.12.2020 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731–10 (дата звернення: 28.01.2021).

Павлова Т. О., Кривошликова А. С. Правовий аналіз норм Кримінального кодексу України щодо гендерної рівності та протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству. Правова держава. 2018. № 32. С. 159–168.

У Міністерстві соціальної політики озвучили статистику звернень через домашнє насильство в Україні у 2020 р. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-domashnie-nasylstvo- minsotspolityky/30970575.html# (дата звернення 28.01.2021).

Харитонова О. В. Ключові засади гендерної політики в кримінальному праві України та основні напрями реформ щодо протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству. Науково-практичний посібник. Харків: ТОВ Видавництво «Права людини», 2018. 344 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-17

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС