ВІДПОВІДНІСТЬ НАЗВ СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН МІЖНАРОДНИХ ДВОСТОРОННІХ ДОГОВОРІВ ЗА УЧАСТЮ УКРАЇНИ ЇХ ТЕКСТУ (НА ПРИКЛАДІ УГОД ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ)

Автор(и)

  • Г. С. Фединяк Львівський національний університет імені І. Франка

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.41.225617

Анотація

 Міжнародні договори є актами, які містять уніфіковані норми, обов’язкові для суб’єктів права хоч би двох держав. Україна бере участь у значній кількості міжнародних договорів, як багатосторонніх, так і двосторонніх. До викладу тексту міжнародних договорів застосовують правила законодавчої техніки. Якісний текст міжнародного договору за участю держави, що пропонує текст договору, є «візитною карткою» цієї держави. В цій статті аналізується застосування деяких правил законодавчої техніки при створенні міжнародних договорів. Аналізуються тексти міжнародних двосторонніх до- говорів за участю України з питань соціального забезпечення. Звернено увагу на назви деяких розділів, глав, статей таких міжнародних договорів, як: Угода між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення від 18 травня 2012 р.; Угода між Україною і Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян від 7 жовтня 1996 р.; Угода між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення від 7 липня 2009 р.

Посилання

Угода між Україною та Європейським Співтовариством про певні аспекти повітряного сполучення від 01 грудня 2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_743

Про затвердження Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про певні аспекти повітряного сполучення: Указ Президента України від 21 вересня 2006 р. № 774/2006. Офіційний вісник України. 2006. № 39. Ст. 2619.

Угода між Урядом Республіки Польща та Урядом України про повітряне сполучення від 20 січня 1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_024#Text

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про повітряне перевезення від 12 березня 2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/616_197#Text

Угода між Урядом Португальської Республіки та Кабінетом Міністрів України про повітряне сполучення, парафована 18 жовтня 2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/994_743#Text

Угода між Україною і Португальською Республікою про повітряне сполучення від 24 червня 2008 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/620_025#Text

Фединяк Г. С. Якість сучасного законодавства України, яке регулює приватноправові відносини. Правова держава. 2020. № 39. С. 18–24.

Плавич С. В. Правотворення, правотворчість та законотворчість: проблема співвідношення. Держава і право: Зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 35. К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Ко- рецького НАН України. 2007. С. 88–94.

Євграфова Є. П. Об’єктивність права: теоретико-прикладні засади: Дис. … докт. юрид. наук. К., 2016. 180 с.

Дзейко Ж. О. Історіографія законодавчої техніки. Держава і право. 2010. Вип. 49. С. 28–34.

Риндюк В. І. Законодавча техніка: Поняття, форми, види, реалізація в Україні. Дис. … канд. юрид. наук. К., 2008. 194 с.

Швець М. Нова технологія законотворення. Право України. 2003. № 3. С. 3–4.

Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. М., 2000. 503 с.

Булгакова Д. О. Міжнародний договір у системі права Європейського Союзу (теоретичні аспекти). Авто- реф. дис. … канд. юрид. наук. Х., 2013. 19 с.

Угода між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення від 18 травня 2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_161#Text

Про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення: Закон України від 05 вересня 2013 р. № 458-VII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/458–18#Text

Угода між Україною і Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян від 07 жовтня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_161#Text

Про ратифікацію Угоди між Україною і Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян: Закон України від 17 грудня 1997 р. № 741/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 16. Ст. 75.

Угода між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення від 7 липня 2009 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/620_ 024#Text

Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення: Закон України від 21 грудня 2011 р. № 4209-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 30. Ст. 353.

Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Международное частное право. Общая часть: Учебник. Харьков: Право, 2015. 352 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-17

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО