НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19 (ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • І. О. Голоденко Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна
  • Є. М. Корнеєва Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.42.232411

Ключові слова:

заклади вищої освіти, освітні послуги, дистанційне навчання, технології дистанційного навчання, COVID‑19

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблемних аспектів надання освітніх послуг закладами вищої освіти в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID‑19. Зроблено висновок, що в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID‑19, внаслідок різкого переходу до дистанційного навчання, заклади вищої освіти (як в Україні, так і в усьому світі) зіткнулись не лише з труднощами щодо організації та проведення занять у дистанційному режимі (включаючи технічні та комунікаційні проблеми), але і з проблемою дотримання балансу суспільних інтересів та принципу автономії закладів вищої освіти. Акцентовано увагу на тому, що вирішення проблем правового регулювання на- дання освітніх послуг в Україні, в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID‑19, має здійснюватись з урахуванням того, що активізація дистанційної форми навчання в Україні – це вимушений захід, пов’язаний з введенням карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID‑19, а не стратегія повсюдного впровадження в освітній процес вказаної форми навчання. Разом з тим, оскільки у сучасному світі існує загроза виникнення нових пандемій, варто розробити і закріпити на законодавчому рівні спеціальні норми, спрямовані на врегулювання надання освітніх послуг закладами вищої освіти в умовах пандемій. Крім того, зроблено висновок про доцільність вжиття певних заходів, необхідних для успішної реалізації дистанційних програм в умовах безпечного цифрового середовища, шляхом внесення відповідних змін до чинних нормативно-правових актів України.

Посилання

Про затвердження Положення про дистанційне навчання: Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. № 466. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703–13#Text (дата звернення: 10.04.2021).

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1556–18#Text (дата звернення: 10.04.2021).

Деякі питання організації дистанційного навчання: Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 р. № 1115. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941–20#Text (дата звернення: 10.04.2021).

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою МОН від 20.12.2000 р.). URL: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=emFraW5wcG8ub3JnLnVhfGRvfGd4OjU0N zg0OTc5ZmU3OWJlYzA (дата звернення: 10.04.2021).

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2145–19#Text (дата звернення: 10.04.2021).

Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій: Лист Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 р. № 1/9–249. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi- potochnogo-semestrovogo- kontrolyu-ta-atestaciyi-zdobuvachiv- osviti-iz-zastosuvannyam-distancijnih- tehnologij (дата звернення: 10.04.2021).

Громова Т. В. Подготовка преподавателя к деятельности в системе дистанционного обучения как ре- сурс повышения качества образования // Вестник Поморского университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2008. № 3. С. 78–84.

Базавлуг Н. Г, Франко Л. С. Особистісно-орієнтоване та дистанційне навчання як сучасні інноваційні підходи в навчальному процесі. Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя (E-Learning and University Education – 2017): матеріали XLIІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Полтава, 9–10 лютого 2017 року). Полтава: ПУЕТ, 2017. С. 6–8.

Пилаєва Т. В. До розуміння поняття «дистанційна освіта». URL: http://repository.hneu.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/12644/1pdf (дата звернення 10.04.2021 р.).

Блощинський І. Г. Сутність та зміст поняття «дистанційне навчання» в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015. Ви- пуск 3. С. 1–20.

Договор о функционировании Европейского Союза (новая редакция). URL: https://eulaw.ru/treaties/ tfeu/ (дата обращения: 10.04.2021).

Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID‑19: Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 р. № 406. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0406729– 20#Text (дата звернення 10.04.2021 р.).

Додаток до Положення про організацію освітнього процесу в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. URL: https://fpgoe.npu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/pdf (дата звернення 10.04.2021 р.).

The impact of COVID‑19 on higher education: a review of emerging evidence. European Union. URL: https://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2021/03/NESET-AR4–2020_Full-Report. pdf (дата обращения: 10.04.2021).

Бакиров В., Арков М. Пандемия может навсегда изменить высшее образование. ZN, UA. 2021. 16 янв. URL: https://zn.ua/EDUCATION/pandemija-mozhet- navsehda-izmenit- vysshee-obrazovanie. html (дата обращения: 10.04.2021).

Hayes D. Post-pandemic is time to ask what teaching means in HE. University World News. 2021. 06 Feb. URL: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20210201131303605 (дата обращения: 10.04.2021).

Covid‑19: Universities welcome more students than ever. Swissinfo.ch. URL: https://www.swissinfo.ch/ eng/covid‑19—universities-welcome- more-students-than-ever/46483360 (дата обращения: 10.04.2021).

Distance Learning and Higher Education: Stemming the Tide of COVID‑19 Liability. Barclay Damon LLP. URL: https://www.barclaydamon.com/alerts/distance-learning- and-higher-education- stemming-the-tide-ofcovid‑19- liabilityт (дата обращения: 10.04.2021).

Решения для дистанционного обучения. UNESCO. URL: https://en.unesco.org/covid19/ educationresponse/solutions (дата обращения: 10.04.2021).

Bringing Leading Global Universities Together. Universitas21. URL: https://universitas21.com/what-we-do/ about-us/benefits-internationalisation (дата обращения 10.04.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-07

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО;ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС